Ktl-icon-tai-lieu

NGân hàng trắc nghiệm CAD 2D

Được đăng lên bởi hung95-tl
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2845 lần   |   Lượt tải: 19 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thiết kế là quá trình biến các ý tưởng sáng tạo hoặc tưởng tượng thành các sản
phẩm hữu ích. Trong quá trình đó, con người phải truyền đạt những ý tưởng sang tạo
đó cho người khác bằng một hình thức dễ hiểu. Công cụ truyền đạt được sử dụng phổ
biến nhất là đồ họa.
Trong thiết kế kỹ thuật, khoảng 95% các công việc liên quan đến đồ họa. Ví dụ:
trong quá trình thiết kế cơ khí, cụ thể là thiết kế máy thì trong giai đoạn thiết kế, đều
phải dựa trên cơ sở đồ họa: từ phác họa, lập sơ đồ nguyên lý, sơ đồ động, tính toán kết
cấu sau đó phải vẽ chính xác kết cấu của máy móc đó (bản vẽ lắp). Và để thực hiện bản
vẽ, người ta có thể sử dụng các công cụ vẽ truyền thống như: compa, thước kẻ, bút
chì…kết hợp với các công cụ vẽ hiện đại ngày nay là các phần mềm hỗ trợ thiết kế.
Chẳng hạn như phần mềm AutoCAD.
Với phần mềm AutoCAD (Auto Computer Aide Design), chúng ta có thể thiết kế
các bản vẽ 2 chiều hay 3 chiều hay tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu
hạn.
Với học sinh – sinh viên các nghành kỹ thuật, đặc biệt là học sinh – sinh viên
nghành Cơ khí, việc tiếp cận học tập phần mềm AutoCAD là rất cần thiết cho công việc
sau này.
Và để giúp các bạn có thể tự đánh giá khả năng của bản thân, chúng tôi đã cố
gắng biên soạn bộ “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm AutoCAD 2D”. Bộ ngân hàng câu
hỏi này gồm khoảng 450 câu hỏi phủ kín chương trình AutoCAD 2D.
Do thời gian biên soạn bộ “Ngân hàng đề thi trắc nghiệm AutoCAD 2D” hạn chế
nên không thể tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong sự góp ý chân thành
của các đồng nghiệp, các bạn học sinh – sinh viên cũng như các độc giả khác.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008
Người biên soạn

Chu Việt Cường
1

CHƯƠNG 1. CÁC LỆNH CƠ BẢN VỀ TẬP TIN
Phím nóng nào sau đây dùng để gọi lệnh trợ giúp (Help) :
A. F3
B. F7
C. F5
D. F1
Phím nóng F1 được dùng để :
A. Gọi lệnh in (Plot)
B. Gọi lệnh trợ giúp (Help)
C. Tắt/ mở chế độ truy bắt điểm (Osnap)
D. Hiện danh sách các chế độ truy bắt điểm tạm trú
Để tắt/ mở chế độ truy bắt điểm (Osnap), người ta dùng phím:
A. F1
B. F3
C. F5
D. F7
Phím nóng F3 được dùng để :
A. Gọi lệnh in (Plot)
B. Gọi lệnh trợ giúp (Help)
C. Tắt/ mở chế độ truy bắt điểm (Osnap)
D. Hiện danh sách các chế độ truy bắt điểm tạm trú
Hiện danh sách các chế độ truy bắt điểm tạm trú, người ta dùng tổ hợp phím:
A. Ctrl + Shift + Chuột trái
B. Ctrl + Shift + Chuột phải
C. Shift + Chuột phải
D. Shift + Chuột trái
Tổ hợp phím “Shift + chuột phải” được dùng để :
A. Gọi lệnh in (Plot)
B. Gọi ...
1
LI NÓI ĐẦU
Thiết kế quá trình biến các ý tưởng sáng tạo hoặc tưởng tượng thành các sản
phẩm hữu ích. Trong quá trình đó, con người phải truyền đạt những ý tưởng sang tạo
đó cho người khác bằng một hình thức dễ hiểu. Công cụ truyền đạt đưc sử dụng phổ
biến nhất là đồ họa.
Trong thiết kế kỹ thuật, khoảng 95% các công việc liên quan đến đồ họa. dụ:
trong quá trình thiết kế cơ khí, cụ th thiết kế máy thì trong giai đoạn thiết kế, đều
phải dựa trên sđồ họa: từ phác họa, lập sơ đồ nguyên lý, đồ động, tính toán kết
cấu sau đó phải vchính xác kết cấu của máy móc đó (bản v lắp). để thực hiện bản
vẽ, người ta thể sử dụng các công cụ vẽ truyền thống như: compa, tc kẻ, t
chì…kết hợp với các công cụ vẽ hiện đại ngày nay các phần mềm hỗ trợ thiết kế.
Chẳng hạn như phần mềm AutoCAD.
Với phần mềm AutoCAD (Auto Computer Aide Design), chúng ta ththiết kế
các bản vẽ 2 chiều hay 3 chiều hay nh toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu
hạn.
Với học sinh sinh viên các nghành kỹ thuật, đặc biệt học sinh sinh viên
nghành khí, việc tiếp cận học tp phần mềm AutoCAD rất cn thiết cho công việc
sau này.
để giúp các bạn có thể tự đánh giá khả năng của bản thân, chúng tôi đã cố
gắng biên soạn bộ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm AutoCAD 2D”. Bngân hàng câu
hỏi này gồm khoảng 450 câu hi phủ kín chương trình AutoCAD 2D.
Do thời gian biên soạn bộ “Ngân hàng đề thi trc nghiệm AutoCAD 2D” hạn chế
nên không thể tránh khỏi các thiếu sót. vậy, chúng tôi rất mong sự góp ý chân thành
của các đồng nghiệp, các bạn học sinh – sinh viên cũng như các độc giả khác.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà n
ội, ngày 05 tháng 12 n
ăm 2008
Ngư
ời biên soạn
Chu Việt Cường
NGân hàng trắc nghiệm CAD 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGân hàng trắc nghiệm CAD 2D - Người đăng: hung95-tl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
NGân hàng trắc nghiệm CAD 2D 9 10 340