Ktl-icon-tai-lieu

Ngắn mạch trong hệ thống điện

Được đăng lên bởi cotichanhvaemkhkh-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2782 lần   |   Lượt tải: 15 lần
NGẮN MẠCH TRONG HỆ
THỐNG ĐIỆN
PGS.TS LÊ KIM HÙNG, TH.S ĐOÀN NGỌC MINH TÚ

1

Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH
QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ
I. KHÁI NIỆM CHUNG
Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ làm phát sinh quá trình quá độ điện từ,
trong đó quá trình phát sinh do ngắn mạch là nguy hiểm nhất. Để tính chọn các thiết bị
điện và bảo vệ rơle cần phải xét đến quá trình quá độ khi:
- ngắn mạch.
- ngắn mạch kèm theo đứt dây.
- cắt ngắn mạch bằng máy cắt điện.
Khi xảy ra ngắn mạch, tổng trở của hệ thống điện giảm, làm dòng điện tăng lên, điện áp
giảm xuống. Nếu không nhanh chóng cô lập điểm ngắn mạch thì hệ thống sẽ chuyển sang
chế độ ngắn mạch duy trì (xác lập).
Từ lúc xảy ra ngắn mạch cho đến khi cắt nó ra, trong hệ thống điện xảy ra quá trình quá
độ làm thay đổi dòng và áp. Dòng trong quá trình quá độ thường gồm 2 thành phần: chu
kỳ và không chu kỳ. Trường hợp hệ thống có đường dây truyền tải điện áp từ 330 KV trở
lên thì trong dòng ngắn mạch ngoài thành phần tần số cơ bản còn các thành phần sóng hài
bậc cao. Nếu đường dây có tụ bù dọc sẽ có thêm thành phần sóng hài bậc thấp.
Nhiệm vụ của môn học ngắn mạch là nghiên cứu diễn tiến của quá trình ngắn mạch trong
hệ thống điện, đồng thời xét đến các phương pháp thực dụng tính toán ngắn mạch.

II. CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
Ngắn mạch: là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống điện do hiện tượng chạm
chập giữa các pha không thuộc chế độ làm việc bình thường.
- Trong hệ thống có trung tính nối đất (hay 4 dây) chạm chập một pha hay nhiều
pha với đất (hay với dây trung tính) cũng được gọi là ngắn mạch.
- Trong hệ thống có trung tính cách điện hay nối đất qua thiết bị bù, hiện tượng
chạm chập một pha với đất được gọi là chạm đất. Dòng chạm đất chủ yếu là do điện dung
các pha với đất.
Ngắn mạch gián tiếp: là ngắn mạch qua một điện trở trung gian, gồm điện trở do
hồ quang điện và điện trở của các phần tử khác trên đường đi của dòng điện từ pha này
đến pha khác hoặc từ pha đến đất.
Điện trở hồ quang điện thay đổi theo thời gian, thường rất phức tạp và khó xác định
chính xác. Theo thực nghiệm:

R=

1000.l
I

[Ω]

trong đó: I - dòng ngắn mạch [A]
l - chiều dài hồ quang điện [m]
Ngắn mạch trực tiếp: là ngắn mạch qua một điện trở trung gian rất bé, có thể bỏ
qua (còn được gọi là ngắn mạch kim loại).

2

Ngắn mạch đối xứng: là dạng ngắn mạch vẫn duy trì được hệ thống dòng, áp 3
pha ở tình trạng đối xứng.
Ngắn mạch không đối xứng: là dạng ngắn mạch làm cho hệ thống dòng, áp 3 pha
mất đối xứng.
- Không đối xứng ngang: khi sự cố xảy ra tại...
NGN MCH TRONG H
THNG ĐIN
PGS.TS LÊ KIM HÙNG, TH.S ĐOÀN NGC MINH TÚ
Ngắn mạch trong hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngắn mạch trong hệ thống điện - Người đăng: cotichanhvaemkhkh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Ngắn mạch trong hệ thống điện 9 10 315