Ktl-icon-tai-lieu

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình

Được đăng lên bởi hung-lequoc93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Tìm hiểu:
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình ( Xây dựng dân
dụng và công nghiệp ) được lấy tên theo danh mục
đào tạo cấp IV ban hành cùng thông tư số
14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trải qua thời gian dài xây
dựng, trưởng thành với kinh nghiệm và trình độ đào
tạo không ngừng được nâng cao, các kỹ sư tốt
nghiệp khoa Xây Dựng và Môi Trường đang tham
gia vào nhiều công trình, đóng góp vào công cuộc
xây dựng và hiện đại hóa Đất Nước. Để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị sử dụng lao
động và tính chất phức tạp của công việc, chương
trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy đang tích
cực được đổi mới nhằm tập trung trang bị cho người
học các kiến thức, kỹ năng về:
Thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình dân
dụng và công nghiệp.
Thi công, giám sát thi công các công trình xây
dựng dân dụng và công nghiệp.
-

Kinh tế và quản lý dự án.

II.Việc làm và cơ hội.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng có cơ hội làm việc
trong nhiều lĩnh vực: Từ tư vấn thiết kế, thi công,
giám sát, quản lý dự án đến tham gia cơ quan quản
lý các cấp, cơ quan nghiên cứu khoa học - công
nghệ và đào tạo. Địa điểm làm việc từ thành thị tới
nông thôn, trên khắp các tỉnh thành.
Trong điều kiện đất nước ta hiện nay và nhiều năm
về sau, nhu cầu về lao động trong lĩnh vực xây dựng
luôn luôn phát triển, đặc biệt là lao động có trình độ:
những người am hiểu về chuyên môn, được đào tạo
bài bản trong một trường đại học danh tiếng giàu
truyền thống như trường Đại học Kỹ Thuật Công
nghiệp.
III. Chương trình đào tạo.
Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kỹ
Thuật Công nghiệp luôn là một trong số rất ít trường
dẫn đầu cả nước về mô hình đào tạo theo học chế
tín chỉ. Trương trình đào tạo được thiết kế dưới sự
chỉ đạo của ban giám hiệu đảm bảo chất lượng giáo
dục đồng thời dễ dàng cho quá trình liên thông
ngang sang các ngành khác.

...
I.Tìm hiểu:
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình ( Xây dựng dân
dụng và công nghiệp ) được lấy tên theo danh mục
đào tạo cấp IV ban hành cùng thông tư số
14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trải qua thời gian dài xây
dựng, trưởng thành với kinh nghiệm và trình độ đào
tạo không ngừng được nâng cao, các kỹ sư tốt
nghiệp khoa Xây Dựng và Môi Trường đang tham
gia vào nhiều công trình, đóng góp vào công cuộc
xây dựng và hiện đại hóa Đất Nước. Để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị sử dụng lao
động và tính chất phức tạp của công việc, chương
trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy đang tích
cực được đổi mới nhằm tập trung trang bị cho người
học các kiến thức, kỹ năng về:
- Thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình dân
dụng và công nghiệp.
- Thi công, giám sát thi công các công trình xây
dựng dân dụng và công nghiệp.
- Kinh tế và quản lý dự án.
II.Việc làm và cơ hội.
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình - Trang 2
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình - Người đăng: hung-lequoc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình 9 10 775