Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tốc độ đào giếng nghiêng mở vỉa và chuẩn bị các khu vực khai thác

Được đăng lên bởi Bùi Minh Hòa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4980 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tốc độ đào giếng
nghiêng mở vỉa và chuẩn bị các khu vực khai thác
Chủ nhật, 25 Tháng 4 2010 03:26 http://vinamin.vn
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tốc độ đào giếng nghiêng mở vỉa và chuẩn bị các
khu vực khai thác
TS. PHẠM MINH ĐỨC
T S. LÊ VĂN CÔNG
KS. PHẠM TIẾN VŨ
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - TKV
Tại vùng than Quảng Ninh, hiện sản lượng khai thác ở mức lò bằng đã gần hết và rất nhiều
mỏ phải tiến hành khai thông, mở rộng sản xuất ở các mức sâu hơn bằng các lò giếng, như
cặp giếng nghiêng khu Cánh Gà - Công ty than Vàng Danh, cặp giếng nghiêng khu Lộ Trí –
Công ty than Thống Nhất, cặp giếng nghiêng ở Công ty than Nam Mẫu, Mông Dương, Khe
Chàm… với chiều dài trung bình mỗi giếng từ 1000 ÷ 1500 m và trong tương lai không xa,

sẽ có nhiều giếng nghiêng khác ra đời. Do đó, khối lượng các đường lò giếng phải đào sẽ rất
lớn. Để đảm bảo sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu sản lượng theo kế hoạch, ngay từ bây
giờ cần phải nghiên cứu áp dụng các dây chuyền công nghệ thi công nhằm nâng cao tốc độ
đào lò giếng nghiêng trong mở vỉa và chuẩn bị các khu vực khai thác, đáp ứng kế hoạch đặt
ra.
Lựa chọn sơ đồ công nghệ phù hợp
Trên thế giới, việc áp dụng sơ đồ khai thông, mở vỉa bằng giếng nghiêng ít được sử dụng do
điều kiện về địa kỹ thuật và công nghệ. Việc sử dụng giếng nghiêng trước đây chủ yếu là
trong các mỏ than thuộc Liên Xô (cũ), Trung Quốc. Hiện nay, sơ đồ này được áp dụng rất
phổ biến ở Việt Nam bởi chi phí xây dựng thấp hơn so với sơ đồ mở vỉa bằng giếng đứng.
Sơ đồ này cũng không đòi hỏi áp dụng các thiết bị thi công, phụ trợ cao bằng giếng đứng.
Ngày nay, tại các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển, các thiết bị đào cơ giới hiện đại, tự
động hoá ở mức độ cao được áp dụng thi công giếng nghiêng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.
Các combai đào lò (roadheader - RH), máy khoan hầm toàn gương (TBM), búa căn tẩy
(breaker), thiết bị phá đá kiểu cưa (trench), súng nước áp lực cao (high pressure water jet),...
hoặc dạng kết hợp giữa các phương pháp phá đá khác nhau đã được áp dụng để phá đá ở
nhiều công trình trên trên thế giới. Song, do tính linh hoạt và kinh tế mà phương pháp khoan
nổ mìn – DBM ( Drilling and Blasting Method) vẫn được xem là “phương pháp khai đào thông
dụng”. Yêu cầu cơ bản cần đạt được của phương pháp này là có được biên đào gần đúng
với biên thiết kế và khối đá ít bị phá hoại nhất, giảm thiểu hệ số thừa tiết diện. Hiệu quả của
phương pháp khoan nổ mìn phụ thuộc chủ yếu vào ba nhóm yếu tố: mức độ chính xác của
kỹ t...