Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH MÌ NGỌT CÓ BỔ SUNG TẢO LAM SPIRULINA

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN
BÁNH MÌ NGỌT CÓ BỔ SUNG
TẢO LAM SPIRULINA

GVHD: Th.S Nguyễn Minh Khang
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Th.S Võ Viết Phi

LỜI CẢM ƠN
Con mang ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy con nên
người, đã động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con
hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi chân thành cám ơn Thầy Hiệu Trưởng trường Đại
học Bình Bương đã nhận tôi vào trường để tôi có được ngày
hôm nay.
Tôi cũng thành thật cám ơn Thầy Trưởng khoa và các
Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Sinh Học các Thầy Cô ở Bộ
môn Công Nghệ Sinh Học đã giúp đỡ tôi suốt bốn năm học
tại trường và đã tạo điều kiện tốt cho tôi thực tập tại phòng
thí nghiệm.
Tôi chân thành cám ơn Thầy Nguyễn Minh Khang và
Thầy Võ Viết Phi đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời
gian tôi làm luận văn tốt nghiệp.
Tôi chân thành cám ơn anh Thanh và Cơ Sở sản xuất
bánh mì Thiên Khôi đã tạo điều kiện cho tôi được thực hiện
đề tài tại Cơ Sở và giúp tôi rất nhiều trong kỹ thuật sản xuất
bánh mì.
Sau cùng tôi cám ơn tất cả những người bạn đã giúp tôi
trong suốt quá trình làm luận văn

Bình Dương, ngày 15 Tháng 07 năm 2009
Nguyễn Thị Hoa

SVTH: Nguyễn Thị Hoa

-Trang i-

MSSV: 02SH052

GVHD: Th.S Nguyễn Minh Khang
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Th.S Võ Viết Phi

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
–&—

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH T CÔNG NGH
KHOA CÔNG NGH SINH HC
LUN VĂN TT NGHIP
NGHIÊN CU CH BIN
BÁNH MÌ NGT CÓ B SUNG
TO LAM SPIRULINA
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH MÌ NGỌT CÓ BỔ SUNG TẢO LAM SPIRULINA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH MÌ NGỌT CÓ BỔ SUNG TẢO LAM SPIRULINA - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH MÌ NGỌT CÓ BỔ SUNG TẢO LAM SPIRULINA 9 10 572