Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

ĐẶNG THỊ CẨM TÚ
MSSV: DTP010842

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Dương Thị Phượng Liên
KS. Trần Xuân Hiển

Tháng 6 . 2005

AÛnh 4 x 6

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

Họ và tên : ĐẶNG THỊ CẨM TÚ
Ngày tháng năm sinh : 08/11/1982
Nơi sinh : Châu Thành, Hậu Giang
Con Ông : ĐẶNG ANH TUẤN
và Bà : ĐƯỜNG THỊ THU BA
Địa chỉ : 040/10 QL 91A, Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô
Môn, Thành Phố Cần Thơ.
Vào Trường Đại học An Giang năm 2001 học lớp DH2TP1, khóa 2 thuộc Khoa
Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên, đã tốt nghiệp kỹ sư ngành Công Nghệ Thực
Phẩm năm 2005.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP-TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấm thuận luận văn đính kèm với tên
đề tài : NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR.
Do sinh viên : ĐẶNG THỊ CẨM TÚ.
Thực hiện và bảo vệ trước Hội đồng ngày ..........................................................
Luận văn đã được Hội đồng đánh giá ở mức ......................................................
Ý kiến của Hội đồng :..................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Long xuyên, ngày . . . tháng …..năm 200….
DUYỆT
BAN CHỦ NHIỆM KHOA NN-TNTN

Chủ Tịch Hội đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP-TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR

Do sinh viên : ĐẶNG THỊ CẨM TÚ thực hiện và đệ nạp
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt.

Long xuyên, ngày…..tháng……năm 200….
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Ths. Dương Thị Phượng Liên

Ks. Trần Xuân Hiển

LỜI CẢM TẠ
Để tích lũy được vốn kiến thức quí báu, để có thể hoàn thành tốt luận
văn tốt nghiệp, đó là ơn sâu nghĩa nặng của tất cả thầy cô, người thân, bạn bènhững người đã chỉ bảo, gần gủi, giúp đỡ tôi trong 4 năm qua.
Xin chân thành cám ơn cô Dương Thị Phượng Liên -Thạc sĩ Trường
Đại Học Cần Thơ, Thầy Trần X...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
ĐẶNG THỊ CẨM TÚ
MSSV: DTP010842
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Dương Thị Phượng Liên
KS. Trần Xuân Hiển
Tháng 6 . 2005
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỮA KEFIR 9 10 296