Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO,
PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM
TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP
Bùi Châu Quốc Bảo, Trần Thanh Liêm
Công ty Thí nghiệm điện miền Trung - Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc và nguyên lý làm việc cơ bản và các thông số
kỹ thuật của các chủng loại bộ giám sát dòng rò và số lần hoạt động của các chống
sét van ZnO không khe hở hiện đang được sử dụng trên lưới điện Việt Nam, đề tài đã
tính toán thiết kế và đưa ra sơ đồ nguyên lý của thiết bị thử nghiệm bộ giám sát loại
ZLAMT-II. Thiết bị thử nghiệm ZLAMT-II được chế tạo trọn bộ dưới dạng hộp có kích
thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, sử dụng các bo mạch chức năng được tích hợp từ
các linh kiện dễ kiếm trong nước. Với thiết kế an toàn, thuận tiện khi sử dụng, thiết bị
ZLAMT-II đã mang lại hiệu quả cao trong công tác thử nghiệm mới và định kỳ.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trong những thập niên 1990 trở lại đây, các thiết
bị bảo vệ chống sét đã chuyển từ thế hệ các chống sét van SiC có khe hở với những nhược điểm
về kỹ thuật cũng như tuổi thọ vận hành thấp sang việc sử dụng các chống sét van không khe hở
sử dụng các phần tử ZnO có tính phi tuyến cao với những ưu điểm nổi trội cả vể kỹ thuật lẫn
kinh tế như là:
 Đơn giản về mặt kết cấu vì vậy có độ tin cậy cao hơn;
 Bền về đặc tính vận hành;
 Khả năng tiêu tán năng lượng trên một đơn vị điện áp (kJ/kV) cao hơn;
 Khả năng chịu quá áp tạm thời (TOV) tốt hơn;
 Được chế tạo với nhiều mức điện áp vận hành liên tục cực đại (MCOV) nên rất linh hoạt
trong việc chọn lựa đối với mọi chế độ làm việc của lưới điện.
Các chống sét van loại này được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, từ nhà máy đến
trạm biến áp và các đường dây trên không. Riêng ở lưới điện nước ta, từ giữa thập niên 1990
đến nay, các chống sét van ZnO không khe hở đã được đưa vào sử dụng và đã thay thế hầu hết
các thế hệ chống sét van SiC có khe hở trước đây, nhất là ở các trạm biến áp 110÷500kV. Do
tính phi tuyến cao của các phần tử ZnO nên trong quá trình vận hành ở điện áp định mức, bản

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
thân chống sét có giá trị điện trở cách điện rất lớn, khi ấy nó có vai trò giống như một sứ cách
điện và vì vậy dòng rò xoay chiều chạy qua nó có giá trị rất bé (khoảng vài trăm microampe).
Theo tiêu chuẩn IEC-60099-5, việc đánh giá chất lượng các chống s...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thống điện
1
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO,
PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM
TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP
Bùi Châu Quốc Bảo, Trần Thanh Liêm
Công ty Thí nghiệm điện miền Trung - Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Tóm tt: Trên cơ s nghiên cu cu trúc và nguyên lý làm việc cơ bản và các thông s
k thut ca các chng loi b giám sát dòng s ln hoạt động ca c chng
sét van ZnO không khe h hiện đang được s dụng trên lưới điện Vit Nam, đề tài đã
tính toán thiết kế đưa ra đồ nguyên ca thiết b th nghim b giám sát loi
ZLAMT-II. Thiết b th nghim ZLAMT-II được chế to trn b i dng hp kích
thước nh gn và trọng lượng nh, s dng các bo mch chức năng được tích hp t
các linh kin d kiếm trong nước. Vi thiết kế an toàn, thun tin khi s dng, thiết b
ZLAMT-II đã mang lại hiu qu cao trong công tác th nghim mới và định k.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Cùng vi s phát trin ca khoa hc công ngh trong nhng thp niên 1990 tr lại đây, các thiết
b bo v chống sét đã chuyển t thế h các chng sét van SiC khe h vi những nhược điểm
v k thuật cũng như tuổi th vn hành thp sang vic s dng các chng sét van không khe h
s dng các phn t ZnO nh phi tuyến cao vi những ưu điểm ni tri c v k thut ln
kinh tế như là:
Đơn giản v mt kết cu vì vậy có độ tin cậy cao hơn;
Bn v đặc tính vn hành;
Kh năng tiêu tán năng lượng trên một đơn vị điện áp (kJ/kV) cao hơn;
Kh năng chịu quá áp tm thi (TOV) tốt hơn;
Được chế to vi nhiu mức đin áp vn hành liên tc cực đại (MCOV) nên rt linh hot
trong vic chn lựa đối vi mi chế độ làm vic của lưới điện.
Các chng sét van loại này được s dng trong nhiu ng dng công nghip, t nhà máy đến
trm biến áp các đường dây trên không. Riêng ới điện nước ta, t gia thp niên 1990
đến nay, các chng sét van ZnO không khe h đã được đưa vào s dụng đã thay thế hu hết
các thế h chng sét van SiC khe h trước đây, nhất là các trm biến áp 110÷500kV. Do
tính phi tuyến cao ca các phn t ZnO nên trong quá trình vn hành điện áp định mc, bn
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỘ GIÁM SÁT CHỐNG SÉT VAN ZnO, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP 9 10 872