Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3088 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đồ án tổt nghiệp

GVHD : TS.Nguyễn Đình Thành

LỜI MỞ ĐẦU
Nguồn nước sạch không bị ô nhiễm là điều mong moi của toàn thể nhân loại trên
thế giới. Hiện nay, hon một tỷ người trên thế giới thường xuyên thiếu nguồn nước sạch
đê sử dụng. Việt Nam cũng là một quốc gia đang đối đầu với tình trạng khan hiếm nguồn
nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt và sản xuất. Nhất là tại các khu vực ngoại thành
hay nông thôn, noi mà nguồn nước cấp còn chưa đầy đủ và chưa đảm bảo các yêu cầu về
chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
Dư lượng kim loại nặng trong nước với một lượng lớn vượt quá tiêu chuẩn cho
phép sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người. Nhiễm độc Cadimi gây ung
thư, bệnh phổi và xương; Kẽm gây tác động đến hệ tiêu hoá, Niken gây bệnh về da. Dư
lượng kim loại nặng Kẽm, Cadimi, Niken thường được tìm thấy nhiều nhất trong nước
thải của ngành sản xuất xi mạ, nước thải này được đô ra sông gây ảnh hưởng xấu đến
chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm.
Chính vì vậy vấn đề xử lý dư lượng kim loại nặng trong nước là một nhu cầu cấp
thiết hiện nay. Trong thời gian qua, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm mục
đích loại bỏ dư lượng kim loại nặng trong nguồn nước. Trong các phương pháp được
nghiên cứu thì phương pháp dùng vật liệu đồ hấp phụ dư lượng kim loại trong nước cho
thấy có nhiều ưu điểm.
Hướng nghiên cứu: Điều chế và khảo sát khả năng hấp phụ dư lượng kim loại
nặng Kẽm, Cadimi, Niken trong nước của vật liệu hấp phụ có nguồn gốc từ bùn dở nhà
máy hoá chất Tân Bình tại phòng thí nghiệm.

SVTH : Nguyễn Thị Hương Thảo

Trang 1

Đồ án tổt nghiệp

GVHD : TS.Nguyễn Đình Thành

CHƯƠNG 1
TỎNG QUAN
1.1. ĐẶT VẨN ĐÈ
1.1.1. Lý do chọn đề tài
Bùn đỏ là chất thải của công nghiệp sản suất nhôm oxit từ quặng bauxit, có thành
phần là các oxit sắt, oxit nhôm, oxit silic, oxit titan,...Do độ kiềm quá cao nên bùn đỏ là
tác nhân gây ô nhiễm môi truờng nghiêm trọng tại các bãi thải và lây lan sang các vùng
lân cận.
Hiện nay tại nhà máy Hóa chất Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh hằng năm thải
ra hàng trăm ngàn tấn bùn thải. Đê giải quyết vấn đề bùn thải có rất nhiều hướng nghiên
cứu như sản xuất vật liệu xây dựng, thu hồi các khoáng có giá trị, ...
Tận dụng nguồn oxit còn lại trong bùn đỏ, chúng tôi đưa ra hướng nghiên cứu là
chế tạo zeolit và vật liệu hấp phụ các kim loại nặng với hy vọng là tạo ra các sản phẩm có
hiệu quả cao, giá thành hạ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

1.1.2. Mục đích đề tài
■ Nghiên cứu chế tạo zeolit.
■ Chế tạo vật liệu hấp phụ...
Đồ án tổt nghiệp GVHD : TS.Nguyễn Đình Thành
SVTH : Nguyễn Thị Hương Thảo Trang 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nguồn nước sạch không bị ô nhiễm điều mong moi của toàn thể nhân loại trên
thế giới. Hiện nay, hon một tỷ người trên thế giới thường xuyên thiếu nguồn nước sạch
đê sử dụng. Việt Nam cũng là một quốc gia đang đối đầu với tình trạng khan hiếm nguồn
nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt sản xuất. Nhất tại các khu vực ngoại thành
hay nông thôn, noi mà nguồn nước cấp còn chưa đầy đủ và chưa đảm bảo các yêu cầu về
chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
lượng kim loại nặng trong nước với một lượng lớn vượt quá tiêu chuẩn cho
phép sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người. Nhiễm độc Cadimi gây ung
thư, bệnh phổi xương; Kẽm gây tác động đến hệ tiêu hoá, Niken gây bệnh về da.
lượng kim loại nặng Kẽm, Cadimi, Niken thường được tìm thấy nhiều nhất trong nước
thải của ngành sản xuất xi mạ, ớc thải này được đô ra sông gây ảnh hưởng xấu đến
chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm.
Chính vì vậy vấn đề xử lýlượng kim loại nặng trong nước là một nhu cầu cấp
thiết hiện nay. Trong thời gian qua, đã nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm mục
đích loại bỏ lượng kim loại nặng trong nguồn nước. Trong các phương pháp được
nghiên cứu thì phương pháp dùng vật liệu đồ hấp phụ lượng kim loại trong nước cho
thấy có nhiều ưu điểm.
Hướng nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả năng hấp phụ lượng kim loại
nặng Kẽm, Cadimi, Niken trong nước của vật liệu hấp phụ nguồn gốc từ bùn dở nhà
máy hoá chất Tân Bình tại phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước từ bùn đỏ 9 10 662