Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CHẾ BIẾN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC
GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN



i

LỜI CẢM ƠN
Qua hơn 3 tháng nghiên cứu làm đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất thử
nghiệm nước giải khát chanh dây lên men” đến nay đã được hoàn thành.
Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ em, những người sinh ra và nuôi
dưỡng em lớn khôn, cho em cuộc sống ngày hôm nay.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến ThS.Phan Thị Nhì, TS.Nguyễn Anh Tuấn đã
tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành đề tài này
Em chân thành biết ơn các thầy, cô giáo trong khoa Chế Biến đã truyền đạt cho
em những kiến thức quý báu trong thời gian qua. Xin cảm ơn các cán bộ các Phòng,
Bộ môn: Công Nghệ Thực Phẩm, Công Nghệ Chế Biến, Hóa Sinh - Vi Sinh, khoa
Chế Biến, trường Đại Học Nha Trang đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành
đề tài.
Em cũng xin cám ơn các anh chị khóa trước, ban bè đã động viên, đóng góp ý
kiến giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nha Trang, ngày 15 tháng 6 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Lê Cảnh Tuấn

iiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
NGK: Nước giải khát
HSQT: Hệ số quan trọng
ĐCCTL: Điểm chưa có trọng lượng
VSV: Vi sinh vật
ĐTH: Đường thích hợp
pH TH: pH thích hợp
TLMTH: Tỷ lệ men thích hợp
tTH: Thời gian thích hợp
ĐTBCTL: Điểm trung bình có trọng lượng
h: giờ
CLCQ: chất lượng cảm quan

iiiDANH SÁCH BẢNG
Trang

Bảng 1.1: Thành phần hóa học của trái chanh dây cho 100g dịch ......................... 8
Bảng 2.1: Bảng điểm về mùi của sản phẩm NGK lên men từ chanh dây ............... 21
Bảng 2.2: Bảng điểm về vị của sản phẩm NGK lên men từ chanh dây .................. 22
Bảng 2.3: Bảng điểm độ trong, màu sắc của NGK lên men từ chanh dây ....................22
Bảng 2.4: Bảng các chỉ tiêu VSV của sản phẩm đồ uống có độ rượu thấp............. 25
Bảng 3.1: Lượng dịch ép thu được ở mỗi mẫu ...................................................... 34
Bảng 3.2: Bảng kiểm nghiệm cảm quan dịch ép chanh dây................................... 35
Bảng 3.3: Hàm lượng đường tổng ở các mẫu........................................................ 37
Bảng 3.4: Kết quả xác định nồng độ chất khô sau khi pha loãng........................... 38
Bảng 3.5: Kết quả xác định pH sau khi pha loãng................................................. 39
Bảng 3.6: Bảng điểm có trọng lượng sau khi pha loãng dịch ................................ 39
Bảng 3.7: Bảng điểm có ...
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA CH BIN
LUN VĂN TT NGHIP
NGHIÊN CU QUÁ TRÌNH
SN XUT TH NGHIM NƯỚC
GII KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NƯỚC GIẢI KHÁT CHANH DÂY LÊN MEN 9 10 193