Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu

Được đăng lên bởi Thien Le
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--- o0o ---

HỒ THỊ ÁNH NHƯ

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH
CHỐNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT TỪ HẠT TIÊU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÁNH HÒA -06/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--- o0o ---

HỒ THỊ ÁNH NHƯ

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH
CHỐNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT TỪ HẠT TIÊU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN

GVHD: TS. HUỲNH NGUYỄN DUY BẢO

KHÁNH HÒA -06/2014

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--- o0o ---
HỒ THỊ ÁNH N
NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH
CHỐNG OXY HÓA CỦA DCH CHIT THẠT TIÊU
ĐỒ ÁN TT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN
KHÁNH HÒA -06/2014
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu - Người đăng: Thien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ hạt tiêu 9 10 835