Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC

Được đăng lên bởi thanthientan
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 2295 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 07/06-10

BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY
LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ
CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI
TINH LIÊN TỤC
MÃ SỐ ĐỀ TÀI: KC07.01/06-10

Cơ quan chủ trì đề tài: Phân Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hay

8567

TP Hồ Chí Minh - 2010

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 07/06-10

BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN
TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
MUỐI TINH LIÊN TỤC
MÃ SỐ ĐỀ TÀI: KC07.01/06-10
Chủ nhiệm đề tài:

Phân viện máy và Dụng cụ công nghiệp

(ký tên)

(ký tên và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Hay

Nguyễn Văn Ân

Ban chủ nhiệm chương trình

PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh

Văn phòng các chương trình
KH&CN trọng điểm cấp NN
K/T Giám đốc
P. Giám đốc

TS. Nguyễn Thiện Thành

Tp HCM - 2010

BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân viện máy và dụng cụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

công nghiệp

Tp HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ly tâm liên tục, máy sấy trang bị cho dây
chuyền sản xuất muối tinh liên tục
Mã số đề tài: KC 07.01/06-10
Thuộc: Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ Công
Nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
- Mã số KC.07/06-10
2. Chủ nhiệm đề tài:
Họ và tên: Nguyễn Hay
Ngày, tháng, năm sinh: 09-08-1959 Nam/ Nữ: Nam.
Học hàm: Phó Giáo Sư

học vị: Tiến sỹ.

Chức danh khoa học: ....................Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.
Điện thoại: Tổ chức: 0837242529
Nhà riêng: 0839850098 Mobile: 0903335887
Fax: 0837240020 E-mail: nguyenhay @hcm.fpt.vn.
Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM.
Địa chỉ tổ chức: Khu phố 6 phường Linh trung, Quận Thủ Đức Tp HCM.
Địa chỉ nhà riêng: 24/25 Lê Lai, Phường 3 Quận Gò Vấp, Tp HCM .

i

3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án:
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Phân Viện Máy & Dụng cụ Công nghiệp.
Điện thoại: 08.39690277. Fax: 08.39690978.
E-mail: ....................................................................................................
Địa chỉ: 275 Hùng Vương , phường 9, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh.
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Ân.
Số tài khoản: 931.90.00.00032.
Kho bạc Nhà nước Tp HCM.
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Phân Viện Máy & Dụng cụ Công nghiệp
II. TÌNH HÌNH THỰC...
B KHOA HC VÀ CÔNG NGH B CÔNG THƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH KHCN CP NHÀ NƯỚC KC 07/06-10
BÁO CÁO TNG HP
KT QU KHOA HC CÔNG NGH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CU THIT K, CH TO MÁY
LY TÂM LIÊN TC, MÁY SY TRANG B
CHO DÂY CHUYN SN XUT MUI
TINH LIÊN TC
MÃ S ĐỀ TÀI: KC07.01/06-10
Cơ quan ch trì đề tài: Phân Vin Máy và Dng c Công nghip
Ch nhim đề tài: PGS.TS. Nguyn Hay
8567
TP H Chí Minh - 2010
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC - Người đăng: thanthientan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY LY TÂM LIÊN TỤC, MÁY SẤY TRANG BỊ CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TINH LIÊN TỤC 9 10 326