Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh (ATMEL ATMega 16)

Được đăng lên bởi Cao Thủ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2010:15b 56-63

Trường Đại học Cần Thơ

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ
HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH
Nguyễn Chí Ngôn1

ABSTRACT
This paper purposes to design a traffic light system for a crossroads with its signals
depend on traffic flow situation acquired from two cameras observing two roads. An
algorithm for traffic density estimating and 25 rules of a fuzzy controller are developed to
determine the next green signal period. An ATMEL AVR ATMega16-based light driver
and an experimental model using plastic balls simulating transports are implemented to
verify the control algorithm. Results of 450 experiments indicate which road has higher
traffic flow has longer green signal period and reverse. The maximum and minimum
periods are correspondently 78±2 and 18±2 seconds in case the traffic flow of one road is
4 times higher than the other one.
Keywords: Fuzzy control, traffic light, microcontroller, image processing
Title: Research on Smart Traffic Light System Design

TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục tiêu thiết kế một hệ thống đèn giao thông cho một giao lộ, với chu kỳ
đèn tín hiệu tùy thuộc vào tình trạng xe lưu thông trên hai tuyến đường quan sát được bởi
2 camera. Một giải thuật ước lượng lưu lượng xe và 25 luật điều khiển mờ được xây dựng
để quyết định thời gian của chu kỳ đèn xanh kế tiếp cho tuyến đường tương ứng. Mạch
kiểm soát hiển thị đèn tín hiệu được thiết kế dựa trên vi điều khiển ATMEL AVR
ATMega16 và một mô hình thực nghiệm sử dụng các quả bóng nhựa giả lập các phương
tiện giao thông được thiết kế để kiểm chứng giải thuật điều khiển. Kết quả trên 450 thực
nghiệm cho thấy tuyến đường nào có lưu lượng xe lớn hơn thì chu kỳ đèn xanh của tuyến
đường đó dài hơn và ngược lại. Chu kỳ đèn xanh tối đa là 78±2 giây và tối thiểu là 18±2
giây, tương ứng với trường hợp lưu lượng xe trên 2 tuyến đường chênh lệch nhau 4 lần.
Từ khóa: Điều khiển mờ, đèn giao thông, vi điều khiển, xử lý ảnh

1 GIỚI THIỆU
Trong điều kiện các phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam chưa được phát
triển tốt, thêm vào đó là sự tràn ngập xe gắn máy Trung Quốc giá rẻ, những năm
gần đây vấn đề ách tắc giao thông ở các tuyến đường huyết mạch của các thành
phố lớn là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó, hầu hết các hệ thống đèn tín
hiệu giao thông ở nước ta hiện nay hoạt động dựa trên nguyên tắc định thời, với
chu kỳ tắt mở đèn xanh-đỏ được thiết lập cố định cho cả 2 tuyến đường. Điều này
tỏ ra kém hiệu quả khi các phương tiện lưu thông trên hai tuyến đường có sự chênh
lệch. ...
Tạp chí Khoa học 2010:15b 56-63 Trường Đại học Cần Thơ
56
NGHIÊN CỨU THIẾT K
HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH
Nguyễn Chí Ngôn
1
ABSTRACT
This paper purposes to design a traffic light system for a crossroads with its signals
depend on traffic flow situation acquired from two cameras observing two roads. An
algorithm for traffic density estimating and 25 rules of a fuzzy controller are developed to
determine the next green signal period. An ATMEL AVR ATMega16-based light driver
and an experimental model using plastic balls simulating transports are implemented to
verify the control algorithm. Results of 450 experiments indicate which road has higher
traffic flow has longer green signal period and reverse. The maximum and minimum
periods are correspondently 78±2 and 18±2 seconds in case the traffic flow of one road is
4 times higher than the other one.
Keywords: Fuzzy control, traffic light, microcontroller, image processing
Title: Research on Smart Traffic Light System Design
TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục tiêu thiết kế một hệ thống đèn giao thông cho một giao lộ, với chu kỳ
đèn tín hiệu tùy thuộc vào tình trạng xe lưu thông trên hai tuyến đường quan sát được bởi
2 camera. Một giải thuật ước lượng lưu lượng xe và 25 luật điều khiển mờ được xây dựng
để quyết định thời gian của chu kđèn xanh kế tiếp cho tuyến đường ơng ứng. Mạch
kiểm soát hiển thị đèn tín hiệu được thiết kế dựa trên vi điều khiển ATMEL AVR
ATMega16 một hình thực nghiệm sử dụng các quả bóng nhựa giả lập các phương
tiện giao thông được thiết kế để kiểm chứng giải thuật điều khiển. Kết quả trên 450 thực
nghiệm cho thấy tuyến đường nào lưu lượng xe lớn hơn thì chu kỳ đèn xanh của tuyến
đường đó dài hơn ngược lại. Chu kỳ đèn xanh tối đa là 78±2 giây tối thiểu 18±2
giây, tương ứng với trường hợp lưu lượng xe trên 2 tuyến đường chênh lệch nhau 4 lần.
Từ khóa: Điều khiển mờ, đèn giao thông, vi điều khiển, xử lý ảnh
1 GIỚI THIỆU
Trong điều kiện các phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam chưa được phát
triển tốt, thêm vào đó là sự tràn ngập xe gắn máy Trung Quốc giá rẻ, những năm
gần đây vấn đề ách tắc giao thông các tuyến đường huyết mạch của các thành
phố lớn điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó, hầu hết các hệ thống đèn tín
hiệu giao thông nước ta hiện nay hoạt động dựa trên nguyên tắc định thời, với
chu ktắt mở đèn xanh-đỏ được thiết lập cố định cho cả 2 tuyến đường. Điều y
tỏ ra kém hiệu quả khi các phương tiện lưu thông trên hai tuyến đường có sự chênh
lệch. Lượng xe trên tuyến đường có lưu lượng cao sẽ tích lũy theo thời gian, là một
trong những nguyên nhân bản dẫn đến tắc nghẽn. Điều này không chỉ gây lãng
phí về thời gian, nhiên liệu mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý người dân
và môi trường sinh thái.
1
Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Kỹ thuật Công Nghệ, Trường Đại học Cần T
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh (ATMEL ATMega 16) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh (ATMEL ATMega 16) - Người đăng: Cao Thủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh (ATMEL ATMega 16) 9 10 165