Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính tóan thiết kế và chế tạo máy sấn tôn

Được đăng lên bởi boydethuong-net90
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt năm năm học trên mái trường Đại học bách khoa hà nội, mỗi
sinh viên chúng ta đều nắm bắt được một khối lượng kiến thức không nhỏ
.Song để những kiến thức đó trở thành hành trang cho mỗi chúng ta trong
cuộc sống sau này thì nó còn một khoảng cách rất lớn.Nhận thức được điều
đó , hàng năm trường Đại học bách khoa hà nội nói chung và bộ môn Cơ
Khí Chính Xác và Quang Học đã tổ chức đợt thực tập cho các bạn sinh viên
năm cuối. Mục đích của đợt thực tập này nhằm giúp sinh viên :-Một là hệ
thống lại toàn bộ nội dung, kiến thức đã được học trong toàn khóa nhằm
hoàn thiện tri thức khoa học của một sinh viên tốt nghiệp ở bậc đại học .Hai là để giúp sinh viên tìm hiểu , nghiên cứu các hoạt động thực tiễn của cơ
sở thực tập nói chung cũng như các vấn đề chuyên môn được đào tào.
Được sự giúp đỡ của nhà trường và bộ môn cơ khí chính xác và quang
học , đã tạo điều kiện cho chúng em thực tập tốt nghiệp tại phòng thí nghiệm
của bộ môn cơ khí chính xác và quang học tại địa điểm C4-5 -105 .Trong
suốt thời gian thực tập tốt nghiệp tại phòng thí nghiệm bộ môn chúng em có
nghiên cứu và phát triển ý tưởng cho đề tài “ NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ
CHẾ TẠO MÁY SẤN TÔN “ .

SVTH: Trần Văn Cao
SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa

MSSV: 20100074 Lớp: KTCK6-K55
MSSV: 20100485 Lớp: KTCK4-K55

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................1
MỤC LỤC.......................................................................................................2
PHẦN I............................................................................................................5
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY SẤN TÔN..................................................5
1. Giới thiệu...............................................................................................5
2. Các loại máy sấn tôn trên thị trường.....................................................5
a. Máy sấn tôn bằng tay.......................................................................5
b. Máy sấn tôn bằng động cơ...............................................................6
PHẦN II...........................................................................................................8
KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI.....................................................................................8
1.Tóm tắt đề tài..........................................................................................8
a. Giới thiệu về đề tài...............................

LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt năm năm học trên mái trường Đại học bách khoa hà nội, mỗi
sinh viên chúng ta đều nắm bắt được một khối lượng kiến thức không nhỏ
.Song để những kiến thức đó trở thành hành trang cho mỗi chúng ta trong
cuộc sống sau này thì còn một khoảng cách rất lớn.Nhận thc được điều
đó , hàng năm trường Đại học ch khoa nội nói chung bộ môn
Khí Chính Xác Quang Học đã tổ chức đợt thực tập cho các bạn sinh viên
năm cuối. Mục đích của đợt thực tập này nhằm giúp sinh viên :-Một hệ
thống lại toàn bộ nội dung, kiến thức đã được học trong toàn khóa nhằm
hoàn thiện tri thức khoa học của một sinh viên tốt nghiệp bậc đại học .-
Hai là để giúp sinh viên tìm hiểu , nghiên cứu các hoạt động thực tiễn của cơ
sở thực tập nói chung cũng như các vấn đề chuyên môn được đào tào.
Được sự giúp đỡ của n trường bộ môn khí chính xác quang
học , đã tạo điều kiện cho chúng em thực tập tốt nghiệp tại phòng thí nghiệm
của bộ môn khí chính c quang học tại địa điểm C4-5 -105 .Trong
suốt thời gian thực tập tốt nghiệp tại phòng thí nghiệm bộ môn chúng em
nghiên cứuphát triển ý tưởng cho đề tài NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ
CHẾ TO MÁY SẤN TÔN “ .
SVTH: Trần Văn Cao MSSV: 20100074 Lớp: KTCK6-K55 1
SVTH: Nguyễn Văn Nghĩa MSSV: 20100485 Lớp: KTCK4-K55
Nghiên cứu tính tóan thiết kế và chế tạo máy sấn tôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tính tóan thiết kế và chế tạo máy sấn tôn - Người đăng: boydethuong-net90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Nghiên cứu tính tóan thiết kế và chế tạo máy sấn tôn 9 10 968