Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy tuyển than Cửa Ông

Được đăng lên bởi minhha93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy
tuyển than Cửa Ông
Báo cáo giới thiệu quá trình nghiên cứu, thiết kế, áp dụng và hiệu quả của phương
án lồng ghép tách dăm gỗ với công nghệ tuyển than bằng huyền phù manhetit đang
hoạt động của Nhà máy tuyển 2, Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Mở đầu
Những năm cuối của thế kỷ XX yêu cầu nâng cao chất lượng than thành phẩm (phần lớn
để xuất khẩu) ngày càng cấp thiết, trong đó yêu cầu hạn chế tạp chất ngày càng khắt khe.
Đối với than cám có chất lượng cao đã qua tuyển, vấn đề tạp chất không phải là nan giải.
Chỉ cần nâng cao ý thức của người lao động là có thể ngăn các vật lạ như giẻ lau, thùng
sơn… rơi vào than thành phẩm.
Song vấn đề tạp chất lẫn vào than cục sạch là vấn đề lớn, đa dạng, gây bức xúc trong tiêu
thụ của cả ngành than. Tạp chất lẫn trong than cục sạch gồm 2 loại:
- Tạp chất kim loại (hầu hết là sắt thép). Những năm gần đây, việc loại bỏ chúng được
thực hiện đồng bộ từ mỏ; phần còn lại, lẫn trong than về tuyển đã được thu hồi triệt để tại
ngăn đá máy lắng và tại 2 máy hút sắt đặt trên băng tải đưa than ra kho và xuống phương
tiện vận tải.
- Tạp chất phi kim loại (chủ yếu là dăm gỗ) thường có tỷ trọng nhẹ hơn hoặc xấp xỉ bằng
than, nên việc tách chúng ra khỏi than là vấn đề nan giải. Trước đây đã có một số cơ sở
nghiên cứu nhưng kết quả chưa rõ ràng, vẫn phải dùng lao động để nhặt thủ công rất tốn
kém, chậm tiến độ tiêu thụ và không hiệu quả.
Ở nước ngoài vấn đề dăm gỗ lẫn trong than không được đặt ra. Qua khảo sát quá trình
sản xuất từ khai thác đến tuyển ở Nhà máy tuyển than Ikeshima, Nhật Bản, chúng tôi thấy
việc cắt chèn, chống lò tuyệt đối dùng cưa mà không dùng dao hay rìu nên dăm gỗ chỉ là
mùn cưa. Khi cần đẽo các chèn, chống lò thành các dăm gỗ dài thì công nhân lò nhặt phế
phẩm cho vào túi mang ra ngoài. Vì vậy than hầu như không có dăm gỗ, nên đơn giản
hơn nhiều cho quá trình tuyển than. Trong tương lai khi các mỏ than hầm lò của Việt
Nam thực hiện được như vậy hoặc áp dụng chống lò bằng cột thuỷ lực hoàn toàn thì sẽ
tạo điều kiện cho than Việt Nam loại bỏ được dăm gỗ ngay từ khâu khai thác.

Trước những bức xúc về vấn đề tạp chất dăm gỗ lẫn trong than, tập thể cán bộ kỹ thuật
Tuyển khoáng của CTy Tuyển than Cửa Ông đã tập trung nghiên cứu giải quyết. Những
năm trước Cty Tuyển than Hòn Gai cũng đã tách được dăm gỗ ra khỏi than cục sạch,
nhưng do tỷ lệ than cục trong than nguyên khai thấp, hơn nữa năng suất nhà máy nhỏ nên
việc tách dăm gỗ ở Hòn Gai đơn giản hơn. ...
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy
tuyển than Cửa Ông
Báo cáo giới thiệu quá trình nghiên cứu, thiết kế, áp dụng và hiệu quả của phương
án lồng ghép tách dăm gỗ với công nghệ tuyển than bằng huyền phù manhetit đang
hoạt động của Nhà máy tuyển 2, Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Mở đầu
Những năm cuối của thế kỷ XX yêu cầu nâng cao chất lượng than thành phẩm (phần lớn
để xuất khẩu) ngày càng cấp thiết, trong đó yêu cầu hạn chế tạp chất ngày càng khắt khe.
Đối với than cám có chất lượng cao đã qua tuyển, vấn đề tạp chất không phải là nan giải.
Chỉ cần nâng cao ý thức của người lao động thể ngăn các vật lạ như giẻ lau, thùng
sơn… rơi vào than thành phẩm.
Song vấn đề tạp chất lẫn vào than cục sạch là vấn đề lớn, đa dạng, gây bức xúc trong tiêu
thụ của cả ngành than. Tạp chất lẫn trong than cục sạch gồm 2 loại:
- Tạp chất kim loại (hầu hết sắt thép). Những năm gần đây, việc loại bỏ chúng được
thực hiện đồng bộ từ mỏ; phần còn lại, lẫn trong than về tuyển đã được thu hồi triệt để tại
ngăn đá máy lắng và tại 2 máy hút sắt đặt trên băng tải đưa than ra kho và xuống phương
tiện vận tải.
- Tạp chất phi kim loại (chủ yếu là dăm gỗ) thường có tỷ trọng nhẹ hơn hoặc xấp xỉ bằng
than, nên việc ch chúng ra khỏi than vấn đề nan giải. Trước đây đã một số sở
nghiên cứu nhưng kết quả chưa ràng, vẫn phải dùng lao động để nhặt thủ công rất tốn
kém, chậm tiến độ tiêu thụ và không hiệu quả.
nước ngoài vấn đề dăm gỗ lẫn trong than không được đặt ra. Qua khảo sát quá trình
sản xuất từ khai thác đến tuyển ở Nhà máy tuyển than Ikeshima, Nhật Bản, chúng tôi thấy
việc cắt chèn, chống lò tuyệt đối dùng cưakhông dùng dao hay rìu nên dăm gỗ chỉ
mùn cưa. Khi cần đẽo các chèn, chốngthành các dăm gỗ dài thì công nhân lò nhặt phế
phẩm cho vào túi mang ra ngoài. vậy than hầu như không dăm gỗ, nên đơn giản
hơn nhiều cho quá trình tuyển than. Trong tương lai khi các mỏ than hầm lò của Việt
Nam thực hiện được như vậy hoặc áp dụng chống lò bằng cột thuỷ lực hoàn toàn thì sẽ
tạo điều kiện cho than Việt Nam loại bỏ được dăm gỗ ngay từ khâu khai thác.
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy tuyển than Cửa Ông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy tuyển than Cửa Ông - Người đăng: minhha93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tách dăm gỗ trong than cục sạch tại Nhà máy tuyển than Cửa Ông 9 10 471