Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và ứng dụng IPCOP Firewall tìm hiểu ứng dụng Voice IP

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115

ĐỀ TÀI :
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG IPCOP FIREWALL
TÌM HIỂU ỨNG DỤNG VOICE IP

SINH VIÊN : LÊ BÁ LƯỢNG
PHAN THANH HẢI
NGUYỄN MINH CHÍ
HOÀNG THANH TÙNG
NGUYỄN THANH TÙNG
LỚP
: 06T4
ĐƠN VỊ
: TRƯỜNG TÂN GROUP
CBHD
: HỒ ĐẮC BIÊN

ĐÀ NẴNG, 1/2011

LỜI CẢM ƠN
Chúng em xin chân thành cảm ơn trung tâm Trường Tân Group đã tạo
điều kiện cho chúng em được thực tập tại trung tâm, được hỗ trợ thiết bị
máy móc và các cơ sở vật chất trong suốt thời gian thực tập tại trung tâm.
Và đặc biệt cảm ơn anh Hồ Đắc Biên đã trực tiếp, tận tình giúp đỡ và
hướng dẫn chúng em trong suốt thời gian thực tập tại công ty.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các anh,chị trong công ty đã nhiệt
tình giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này.
Xin các bạn cùng lớp đã ủng hộ, động viên, giúp đỡ và đóng góp ý kiến.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên
Lê Bá Lượng
Nguyễn Minh Chí
Phan Thanh Hải
Hoàng Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

LỜI CAM ĐOAN
Chúng em xin cam đoan :
1 Những nội dung trong báo cáo này là do tôi thực hiện dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của anh Hồ Đắc Biên
2 Mọi tham khảo dùng trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng
tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
3 Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sinh viên,
Lê Bá Lượng
Nguyễn Minh Chí
Phan Thanh Hải
Hoàng Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

MỤC LỤC
PHẦN 1: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG IPCOP FIREWALL.............11
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI..................................................................................11
I.

Đề tài................................................................................................................11
I.1. Tên đề tài..............................................................................................11
I.2. Mục đích và ý nghĩa............................................................................11

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TƯỜNG LỬA..................................................12
I.

Khái niệm và chức năng của firewall.............................................................12
I.1. Khái niệm.............................................................................................12
I.2. Chức năng firewall..................................................................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH : 05115
ĐỀ TÀI :
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG IPCOP FIREWALL
TÌM HIỂU ỨNG DỤNG VOICE IP
SINH VIÊN : LÊ BÁ ỢNG
PHAN THANH HẢI
NGUYỄN MINH CHÍ
HOÀNG THANH TÙNG
NGUYỄN THANH TÙNG
LỚP : 06T4
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG TÂN GROUP
CBHD : HỒ ĐẮC BIÊN
ĐÀ NẴNG, 1/2011
Nghiên cứu và ứng dụng IPCOP Firewall tìm hiểu ứng dụng Voice IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và ứng dụng IPCOP Firewall tìm hiểu ứng dụng Voice IP - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Nghiên cứu và ứng dụng IPCOP Firewall tìm hiểu ứng dụng Voice IP 9 10 125