Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY TOOLS

Được đăng lên bởi doantrongtuan1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT ISPACE
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN CỨNG

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Đề Tài: NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY
TOOLS

HVTH: Lê Quốc Thạch
GVHD:
Khóa: 1/2008
1

Tp Đà Nẵng, Tháng 07/2008

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay máy vi tinh không còn xa lạ đối với mọi người, hầu như nó có thể làm bất cứ việc gì
mà con người yêu cầu. Từ những việc như: tinh toan trong kinh doanh, thiết kế , giải trí, gửi thư,…
Từ đó chung ta nên biết cách duy trì hệ thống và biết sử dụng những thứ thiết yếu nhất. Qua đó
đề tài sẽ nói rõ thêm các công cụ đi cung với windowns,…
Đồ án gồm hai phần :
•
•

Nghiên cứu
Thực hiện

Phần thực hiện sẽ trinh bày các thông số kĩ thuật của VGA và Mainboard, cung với việc giới
thiệu các main và card màn hình mới nhất hiện nay.
Đề xuất cấu hình một bộ PC theo yêu cầu và bảng giá chi tiết cho từng thiết bị.

2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------...
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT ISPACE
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN CỨNG
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Đề Tài: NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY
TOOLS
HVTH: Lê Quốc Thạch
GVHD:
Khóa: 1/2008
1
NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY TOOLS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY TOOLS - Người đăng: doantrongtuan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
NGHIÊN CỨU VGA, MAINBOARD, ULTILITY TOOLS 9 10 225