Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn IPTV

Được đăng lên bởi ngomanh91-gmail-com
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 7302 lần   |   Lượt tải: 9 lần
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN KỸ
THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG
CÔNG CỘNG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH.................................................................................................VI
HÌNH 2-1: MÔ HÌNH CHUẨN IPTV. 10......................................................................VI
HÌNH 2-2: CẤU TRÚC MẠNG IPTV. 11......................................................................VI
HÌNH 2-3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ NÉN. 12.....................VI
HÌNH 2-4: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT NÉN TRONG MẠNG ADSL.
12.................................................................................................................VI
HÌNH 2-5: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC MÁY CHỦ VOD. 14...........................VI
HÌNH 2-6: MIDDLEWARE. 15......................................................................................VI
HÌNH 2-7: DẠNG GÓI IP. 19..........................................................................................VI
HÌNH 2-8: CÁC GÓI IP/UDP/RTP. 19..........................................................................VI
HÌNH 2-9: MÀO ĐẦU RTP. 20.......................................................................................VI
HÌNH 2-10: GIAO THỨC RTSP. 20..............................................................................VI
HÌNH 2-11: DỰ BÁO TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO IPTV. 23......................VI
HÌNH 2-12: DỰ BÁO DOANH THU TỪ DỊCH VỤ IPTV. 23....................................VI
HÌNH 2-13: SỐ THUÊ BAO IPTV TẠI CÁC NƯỚC TÂY ÂU NĂM 2007. 25.........VI
HÌNH 2-14: SỐ LƯỢNG THUÊ BAO TRUYỀN HÌNH CÁP TƯƠNG TỰ/THÔNG
THƯỜNG. 27.............................................................................................VI
HÌNH 2-15: SỐ LƯỢNG THUÊ BAO TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ. 27.........................VI
HÌNH 2-16: THUÊ BAO TRUYỀN HÌNH SỐ. 28........................................................VI
HÌNH 2-17: CẤU HÌNH MẠNG THỬ NGHIỆM DỊCH VỤ IPTV TẠI HÀ NỘI
CỦA VNPT. 35..........................................................................................VI
HÌNH 2-18: CẤU HÌNH KẾT NỐI MẠNG THỬ NGHIỆM DỊCH VỤ IPTV TRÊN
CÁC TỈNH CỦA VNPT. 35.....................................................................VI
HÌNH 3-19: HỆ THỐNG GIAO THỨC DVB-IPI. 48...................................................VI
HÌNH 4-20: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA QOE VÀ QOS. 52......................................VI
HÌNH 4-21: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QOE. ...
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN KỸ
THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG
CÔNG CỘNG
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn IPTV - Người đăng: ngomanh91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn IPTV 9 10 891