Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển

Được đăng lên bởi quochungevn88
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA 110 kV
Cập nhật ngày 16/03/2012,08:47:47(GMT)

Nguồn tự dùng một chiều sử dụng trong hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA là một bộ phận
quan trọng không thể thiếu được. Bài viết này giới thiệu một giải pháp đơn giản của liên
động trong mạch chuyển đổi nguồn tự dùng một chiều.
Hệ thống điều khiển, bảo vệ (ĐKBV) là một hệ thống quan trọng trong trạm biến áp. Tuy
nhiên để cho hệ thống ĐKBV làm việc được thì cần có nguồn tự dùng một chiều (DC)
“nuôi sống” hệ thống này. Thông thường, TBA 110 kV trở lên sử dụng hệ thống nguồn
DC được cung cấp liên tục bởi hai tủ sạc và một giàn ăcqui với sơ đồ nguyên lý thông
dụng như hình vẽ sau:

Trong đó 1 tủ sạc làm việc và 1 tủ sạc dự phòng. Theo qui trình vận hành, hằng tháng
nhân viên vận hành phải thao tác chuyển đổi tủ sạc để chắc chắn rằng các tủ sạc luôn
luôn làm việc tốt. Hình vẽ trên nêu 2 cách đấu nối giàn acqui với các tủ sạc. Vấn đề ở đây
là yêu cầu việc chuyển đổi chế độ làm việc từ tủ sạc 1 sang tủ sang tủ sạc 2 như thế nào
để đảm bảo rằng nguồn DC không bị mất khi trong quá trình thao tác chuyển đổi mà
nguồn tự dùng AC bị mất.
Để so sánh những ưu/nhược điểm của 2 các đấu nối trên, chúng ta hãy tìm hiểu sơ đồ
nguyên lý của hệ thống tủ sạc thông thường. Qua tham khảo thiết bị của một số hãng nổi
tiếng đang được sử dụng trên lưới như ASCOR 3WBC/ hãng Ascor Power System Pte

Ltd; 4PT.100.200/hãng AEES-France; D380/Hãng Benning Singapore… Sơ đồ nguyên
lý của tủ sạc như sau:

Các phần tử chính của tủ sạc gồm:
1. Cầu chỉnh lưu để chuyển đổi từ nguồn xoay chiều thành nguồn 1 chiều.
2. Bộ phận lọc nhằm ổn định điện áp ra.
3. Blocking diod nhằm không cho dòng điện ngược từ nguồn acqui sang.
4. Dropper diod nhằm giảm điện áp đến tải.
Có 2 chế độ nạp việc của tủ sạc như sau:
* Chế độ sạc Float (chế độ nạp cân bằng hoặc nạp ổn áp): Ở chế độ này, dòng nạp cho
acqui sẽ gần bằng không. Dòng tải chủ yếu được cung cấp từ tủ sạc. Điện áp tại điểm
X02 gần bằng điện áp của giàn acqui. Tùy thuộc vào chủng loại acqui mà điện áp của
một bình như sau:
- Sealed acid battery : 2.27V/bình
- Lead acid battery : 2.18 đến 2.27V/bình
- Nickek-cadmium battery : 1.4 đến 1.45V/bình
* Chế độ sạc Boost (chế độ phụ nạp hoặc ổn dòng): Ở chế độ này, ngoài dòng cung cấp
cho tải còn có dòng cung cấp cho acqui. Điện áp tại điểm X02 cao hơn điện áp của acqui.
Khi đó, để đảm bảo cho điện áp đầu ra của tải X03 vẫn ổn định như ban đầu, các Dropper
diod sẽ làm việc. Điện áp phần tăng cao này sẽ được...
Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA 110 kV
Cập nhật ngày 16/03/2012,08:47:47(GMT)
Nguồn tự dùng một chiều sử dụng trong hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA là một bộ phận
quan trọng không thể thiếu được. Bài viết này giới thiệu một giải pháp đơn giản của liên
động trong mạch chuyển đổi nguồn tự dùng một chiều.
Hệ thống điều khiển, bảo vệ (ĐKBV) là một hệ thống quan trọng trong trạm biến áp. Tuy
nhiên để cho hệ thống ĐKBV làm việc được thì cần có nguồn tự dùng một chiều (DC)
“nuôi sống” hệ thống này. Thông thường, TBA 110 kV trở lên sử dụng hệ thống nguồn
DC được cung cấp liên tục bởi hai tủ sạc và một giàn ăcqui với sơ đồ nguyên lý thông
dụng như hình vẽ sau:
Trong đó 1 tủ sạc làm việc và 1 tủ sạc dự phòng. Theo qui trình vận hành, hằng tháng
nhân viên vận hành phải thao tác chuyển đổi tủ sạc để chắc chắn rằng các tủ sạc luôn
luôn làm việc tốt. Hình vẽ trên nêu 2 cách đấu nối giàn acqui với các tủ sạc. Vấn đề ở đây
là yêu cầu việc chuyển đổi chế độ làm việc từ tủ sạc 1 sang tủ sang tủ sạc 2 như thế nào
để đảm bảo rằng nguồn DC không bị mất khi trong quá trình thao tác chuyển đổi mà
nguồn tự dùng AC bị mất.
Để so sánh những ưu/nhược điểm của 2 các đấu nối trên, chúng ta hãy tìm hiểu sơ đồ
nguyên lý của hệ thống tủ sạc thông thường. Qua tham khảo thiết bị của một số hãng nổi
tiếng đang được sử dụng trên lưới như ASCOR 3WBC/ hãng Ascor Power System Pte
Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển - Trang 2
Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển - Người đăng: quochungevn88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguồn tự dùng một chiều trong hệ thống điều khiển 9 10 946