Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý cắt gọt

Được đăng lên bởi janebinz93
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4717 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC TRÌNH III

PHAY – CHUỐT – CẮT RĂNG – MÀI
Bài 1 PHAY
I. Khái niệm chung về phay:
Phay là phương pháp gia công kim loại sử dụng dao cắt có nhiều lưỡi
cắt. Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao, chuyển động
chạy dao là chuyển động thẳng theo các phương ngang, dọc, và thẳng đứng
do bàn máy thực hiện.

 . D .n
m / ph
1000


S
t

V 

Tốc độ cắt khi phay được tính theo công thức:
Đơn vị là mét phút
Trong đó: D – đường kính của dao phay [mm]

V 

n . . D
1000

n- số vòng quay của dao [vòng/phút].
Lượng chạy dao khi phay được xác định bằng một trong ba yếu tố:
-Lượng chạy dao răng (Sz) là lượng dịch chuyển của chi tiết trong thời
gian một răng (1 lưỡi cắt) của dao phay ăn vào kim loại, đơn vị là mm/raăng.
-Lượng chạy dao vòng là lượng dich chuyển của chi tiết khi dao phay
quay được một vòng, kí hiệu là Sv và có đơn vị là mm/vòng.
-Lượng chạy dao phút là lượng dịch chuyển của chi tiết sau thời gian
một phút, ký hiệu là Sm và đơn vị là mm/phút.
Như vậy mối quan hệ giữa các loại lượng chạy dao trên như sau:
Sm = Sv.n = Sz.Z.n [mm/phút].

Trong đó: Z – số răng (số lưỡi cắt ) của dao phay.
n- số vòng quay của dao sau một phút.
Khi phay có thể thực hiện theo hai phương pháp:
-Phay thuận là khi hướng tịnh tiến của phôi trùng chiều quay của dao.
-Phay nghịch là phương hướng chuyển động của phôi ngược chiều
quay của dao.

t

M
Nghòch

t

n

n

M
Thuaän

Khi phay thuận, chiều dày của phần cắt thay đổi từ amaxđến không. Dao
phay tạo nên lực ép phôi xuống bàn máy. Không gây hiện tượng trượt khi ăn
dao nên độ bóng bề mặt tốt hơn phay nghịch. Sự va đập giữa dao và chi tiết
lớn . Phù hợp với gia công tinh. Khi phay nghịch quá trình cắt ít bị va đập,
máy và dao ít bị hỏng hơn, phù hợp với phay thô.
*Ưu điểm của phay nghịch là chiều dai cắt tăng từ amin=0 đến amax, nên
lực cắt tăng từ từ, tránh được va đập, lục tác dụng theo phương tiến có tác
dụng làm khích giữa đai ốc và vít me của bàn máy , không tạo ra độ rơ
không gây ra rung động.
*Nhược điểm là ở thời điểm đầu khi răng mới vào cắt, chiều dày cắt a
min=0 nên xảy ra hiện tượng trượt giữa lưỡi cắt và bề mặt gia công, làm cho
độ nhẵn bề mặt gia công kém và làm dao mòn nhanh. Do đó phay nghịch chỉ
dùng để gia công thô.
*Ưu điểm của phay thuận là không có hiện tượng trượt lúc lưỡi cắt mới
vào cắt vì chiều dầy lưỡi cắt thay đổi từ amax đến amin. Do vậy dao ít mòn
tuổi bền dao tăng lên, đô nhẵn bề mặt cao.
*Nhượt điểm là khi mới vào cắt có va đập, dao dễ vỡ rung động lớn
…Lực cắt theo phương tiến dao làm cho s...
1000
.. Dn
V
HỌC TRÌNH III
PHAY – CHUỐT – CT RĂNG – MÀI
Bài 1 PHAY
I. Khái niệm chung về phay:
Phay là phương pháp gia công kim loại sử dụng dao cắt có nhiều lưỡi
cắt. Chuyển động chính là chuyển động quay tròn của dao, chuyển động
chạy dao là chuyển động thẳng theo các phương ngang, dọc, và thẳng đứng
do bàn máy thực hiện.
Tốc độ cắt khi phay được tính theo công thức:
Đơn vị là mét phút
Trong đó: D đường kính của dao phay [mm]
n- svòng quay của dao [vòng/phút].
Lượng chạy dao khi phay được xác định bằng một trong ba yếu tố:
-Lượng chạy dao răng (Sz) là lượng dịch chuyển của chi tiết trong thời
gian một ng (1 lưỡi cắt) của dao phay ăn vào kim loại, đơn vị là mm/raăng.
-Lượng chạy dao vòng lượng dich chuyển của chi tiết khi dao phay
quay được một vòng, kí hiu là Sv và có đơn vị là mm/vòng.
-Lượng chạy dao phút lượng dịch chuyển của chi tiết sau thời gian
một phút, ký hiệu là Sm và đơn vị là mm/phút.
Như vậy mối quan hệ giữa các loại lượng chạy dao trên như sau:
Sm = Sv.n = Sz.Z.n [mm/phút].
phm
nD
V /
1000
..
S
t
Nguyên lý cắt gọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý cắt gọt - Người đăng: janebinz93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nguyên lý cắt gọt 9 10 172