Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý hoạt động của nguồn sáng laser

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1.
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGUỒN SÁNG LASER
1.1 Cơ sở vật lý của nguồn sáng laser.
1.1.1Nguyên lý bức xạ sóng điện từ ánh sáng.
Ánh sáng phát ra khi điện tử dịch chuyển từ mức năng lượng
cao sang mức năng lượng thấp trong lớp vỏ nguyên tử.
Nếu coi ánh sáng có tính chất hạt thì có thể mô tả:
E=h.υ
-E: năng lượng
-h: hằng số Plăng 6,025.10 -34
-υ: tần số sóng ánh sáng
Nếu coi là sóng:
λ.υ = c
-λ: là bước sóng ánh sáng
-c: vận tốc ánh sáng

Phæ c ña S ãng §iÖn tõ tæ ng q u¸t
Trong ®ã: s ãng ¸nh s ¸ng tõ hång ngo¹i ®Õn tö
ngo¹i lµ s ãng ®iÖn tõ ngang ph¼ng

M« hinh mÉu ng uyªn tö

Cấu tạo lớp điện tử nguyên tử
1s2 2s2 2p6
3s 2 3p 6 3d 10 4p 6 5s2
Với: - 1,2,3: Chỉ số lớp
- s, p,d: thứ tự phân lớp trong lớp
-6,10.. số điện tử trong mỗi phân lớp

4d10

Ở trạng thái bình thường số điện tử của một nguyên tử sẽ
lấp đầy các lớp vỏ từ trong ra ngoài.
Các điện tử ở lớp vỏ ngoài có thể dịch chuyển lên các mức
cao hơn hoặc ngược lại gọi là các dịch chuyển.
Các dịch chuyển hấp thụ hoặc phát xạ ánh sáng gọi là các
dịch chuyển quang học..

Mỗi trạng thái dừng của nguyên tử hoặc phân tử ( còn gọi
là hạt) tương ứng với một giá trị năng lượng nhất định
- Năng lượng cực tiểu và ổn định: trạng thái cơ bản
- Năng lượng lớn hơn và không ổn định: trạng thái kích
thích
Khi cấp cho các hạt năng lượng, điện tử của nó sẽ
chuyển từ mức thấp lên mức cao, đó là quá trình kích thích.
Hạt ở trạng thái kích thích có thời gian tồn tại rất ngắn, sẽ
chuyển về trạng thái ổn đính sau khi phát xạ ánh sáng hoặc
năng lượng cơ,nhiệt.Hạt ở trạng thái kích thích siêu bền tới
hai hoặc ba giây, còn thường thì chỉ khoảng 10-8 đến 10-10
giây.

Chiều sâu hội tụ : Zht = d-ht.λ
Nếu dùng thấu kính có F nhỏ thì tiêu tụ tốt song lại có
quang sai và khuyết tật ảnh hưởng.
Khảo sát trên đây chỉ đúng khi nguồn laser đơn mod và có
thấu kinh chất lượng cao không có quang sai.

Hình1. 15 Đương kính và độ sâu hội tụ

b- Phương pháp phát ở chế độ xung
Khả năng đạt mật độ công suất cao với nguồn sang laser
là sử dụng các nguồn sáng làm việc ở chế độ phát xung tự
do bằng bơm dang xung hoặc đặc biệt là chế độ phát xung ở
chế độ điều biến hệ số phẩm chất. Một nguồn laser có công
suất chỉ 1W, song nếu phát ở chế độ xung có độ dài xung là
10-9s sẽ cho biên độ năng lượng đỉnh xung đạt 109W đủ để
đốt cháy tất cả các loại vật liệu.
Hiện nay, các laser làm việc ở chế độ phát xung cực ngắn
cỡ 10-15 s, theo nguyên lý locking mod đang được ứng dụng
ngày càng nhiều trong công nghệ nhờ mật độ công suất đỉnh
xung rất cao v...
Ch ng 1. ươ
NGUYÊN LÝ HO T Đ NG C A NGU N SÁNG LASER
1.1 C s v t c a ngu n ng laser.ơ
1.1.1Nguyên b c x ng đi n t ánh sáng.
Ánh ng pt ra khi đi n t d ch chuy n t m c năng l ng ượ
cao sang m c năng l ng th p trong l p v nguyên t . ượ
N u coi ánh sáng có tính ch t h t thì có th mô t :ế
E=h.υ
-E: năng l ng ượ
-h: h ng s Plăng 6,025.10
-34
-υ: t n s ng ánh ng
N u coi sóng: ế
λ.υ = c
-λ: b c ng ánh ngướ
-c: v n t c ánh ng
Nguyên lý hoạt động của nguồn sáng laser - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý hoạt động của nguồn sáng laser - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý hoạt động của nguồn sáng laser 9 10 412