Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

Được đăng lên bởi vankhang268
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4862 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Môn: Máy cơ sở

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ
DIESEL 4 KỲ

Giáo viên: Hà Văn Khang

Bình Dương, tháng 4 năm 2014

GV: Hà Văn Khang

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

Mục tiêu:
Sau bài học này, người học có các khả năng sau:
- Mô tả cấu tạo động cơ theo ba cụm chi tiết
chính
- Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ
với hình vẽ sơ đồ cấu tạo

GV: Hà Văn Khang

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
1. Khái niệm
Động cơ là máy dùng để biến đổi 1 dạng năng lượng
nào đó thành năng lượng thực hiện công cơ học.

Là động cơ nhiệt:
Khi đốt cháy
nhiên liệu
Nhiệt

Biến đổi
Diễn ra trong xi lanh của
động cơ

Cơ năng

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
2. Điểm chết của pittông
Là vị trí mà tại đó pittông đổi
chiều chuyển động
- Điểm chết trên: (ĐCT)
- Điểm chết dưới: (ĐCD)

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
3. Hành trình pittông (S)
Là quãng đường mà pittông đi được giữa 2 điểm
chết
S=2R
R: bán kính quay
của trục khuỷu

S

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
4. Thể tích toàn phần (Vtp) cm3 hoặc lít
Là thể tích xilanh khi
pittông ở điểm chết
dưới (ĐCD)

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
5. Thể tích buồng cháy (Vbc) cm3 hoặc lít

Là thể tích xilanh khi
pittông ở điểm chết trên
(ĐCT)

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
6. Thể tích công tác (Vct) cm3 hoặc lít
Là thể tích xilanh
giới hạn bởi 2 điểm
chết
Vct=Vtp-Vbc

2

D
S
Vct 
4
D: đường kính xilanh

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
7. Tỉ số nén 

Thông thường

Vtp

Vbc

Động cơ diesel:



=15 21

Động cơ xăng



=6 10

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
8. Chu trình làm việc của động cơ
1 chu trình làm việc của
động cơ bao gồm 4 quá
trình:
- Nạp (hút)
- Nén
- Cháy – giãn nở (nổ)
- Thải (xả)

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

I. Những khái niệm cơ bản
9. Kì
Là một phần của chu trình, diễn ra trong thời gian
một hành trình của pittông

Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ

II.Cấu tạo của động cơ Diesel 4 kỳ.
1. Nhóm thân máy – nắp máy
2. Nhóm piston – thanh truyền – trục khuỷu
3. Cơ cấu phân phối khí

GV: Hà Văn Khang

Boä cheá hoøa khí

Xupap thaûi

Coø moå
Ñuõa ñaåy
Naép maùy...
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Môn: Máy cơ s
Bài 2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ
DIESEL 4 KỲ
Bình Dương, tháng 4 năm 2014
Giáo viên: Hà Văn Khang
GV: Hà Văn Khang
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ - Người đăng: vankhang268
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ 9 10 98