Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI

Được đăng lên bởi nguyenvanminh-qhiep93
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI
Hỏi: Đề nghị tạp trí Ôtô xe máy Việt Nam cho biết loại động cơ phun xăng trực tiếp GDI làm việc theo nguyên
lý nào? Loại động cơ phun xăng của FSI hãng Volkswagen có phải là động cơ phun xăng trực tiếp không?
(Phạm Thế An - Hải Dương).
Đáp: GDI là từ viết tắt của cụm từ Gasonline direct injection chỉ các loại động cơ phun xăng trực tiếp. Trong loại động
cơ này, xăng được phun thẳng vào buồng cháy của các xi-lanh, khác hẳn nguyên lý phun xăng vào đường nạp của
các động cơ phun xăng điện tử thông dụng. Động cơ GDI không dùng bướm ga để điều chỉnh lượng khí nạp như
động cơ xăng dùng chế hoà khí nên đường nạp thông thoáng như đường nạp của động cơ Diezel. Động cơ GDI
thay đổi lượng nhiên liệu phun vào buồng cháy tuỳ thuộc vào công suất cần thiết. Nguyên lý điều chỉnh này cũng
giống như nguyên lý làm việc của động cơ diezel: điều chỉnh chất để có các tỷ lệ hoà khí khác nhau, phù hợp với
điều kiện vận hành. Động cơ Volkswagen cũng là động cơ phun xăng trực tiếp thuộc dòng GDI nhưng quá trình phun
xăng có đặc điểm là phun phân tầng, phân lớp nên được gọi là quá trình phun phân lớp. FSI là viết tắt của cụm từ
Fuel Stratified Injection. Đặc điểm của quá trình phun xăng trực tiếp FSI là động cơ phun xăng với các tỷ lệ hoà khí
hết sức nhạt. Tỷ lệ hoà khí lý tưởng tính theo trọng lượng là 14,7:1 (14,7 kg không khí hoà trộn để đốt cháy hoàn
toàn 1kg xăng) nhưng quá trình FSI đốt cháy được nhiên liệu với tỷ lệ hoà khí cực nhạt 65:1 do đó có thể tiết kiệm
nhiên liệu rất nhiều. Quá trình phun FSI có đặc điểm như sau: Khi xe chạy với tốc độ thấp, tăng tốc rất nhẹ thì bộ
ECU điều khiển quá trình phun xăng vào cuối thời kỳ nén của piston và lượng hoà khí nhạt này dễ dàng tiếp cận với
bu-gi tạo quá trình cháy ngay trên phần đỉnh piston mà hầu như không tiếp xúc với vách xi-lanh. Khi xe chạy với tốc
độ lớn hoặc tải trọng lớn, nhiên liệu được phun suốt trong quá trình nạp, tỷ lệ hoà khí lý tưởng 14,7:1. Quá trình cháy
triệt để, gimả lượng CO và NO2 . Ưu điểm chính của nguyên lý phun xăng trực tiếp GDI và FSI là tăng được hiệu
suất nhiệt của quá trình cháy, do đó giảm được lượng tiêu thụ nhiên liệu và giảm nồng độ độc hại của khí xả. Động
cơ phun xăng trực tiếp còn thường sử dụng đồng thời với các kỹ thuật khác như VVT, VVT-i, luân hồi khí xả EGR…
để đạt hiệu quả kinh tế và môi trường cao. (Theo Ôtô - xe máy Việt Nam)

Tìm hiểu hệ thống phun xăng EFI vs GDI
10/12/2011 03:49
(Autovina)- Các công nghệ sản xuất động cơ xe ôtô ...
Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI
Hỏi: Đề nghị tạp trí Ôtô xe máy Việt Nam cho biết loại động cơ phun xăng trực tiếp GDI làm việc theo nguyên
lý nào? Loại động cơ phun xăng của FSI hãng Volkswagen có phải là động cơ phun xăng trực tiếp không?
(Phạm Thế An - Hải Dương).
Đáp: GDI là từ viết tắt của cụm từ Gasonline direct injection chỉ các loại động cơ phun xăng trực tiếp. Trong loại động
này, xăng được phun thẳng vào buồng cháy của các xi-lanh, khác hẳn nguyênphun xăng vào đường np của
các động phun xăng điện tử thông dụng. Động GDI không dùng bướm ga để điều chỉnh lượng khí nạp như
động xăng dùng chế hoà khí nên đường nạp thông thoáng như đường nạp của động Diezel. Động GDI
thay đổi lượng nhiên liệu phun vào buồng cháy tuỳ thuộc vào công suất cần thiết. Nguyên điều chỉnh này cũng
giống như nguyên làm việc của động diezel: điều chỉnh chất để các tỷ lệ hoà khí khác nhau, phù hợp với
điều kiện vận hành. Động cơ Volkswagen cũng là động cơ phun xăng trực tiếp thuộc dòng GDI nhưng quá trình phun
xăng đặc điểm phun phân tầng, phân lớp nên được gọi quá trình phun phân lớp. FSI viết tắt của cụm từ
Fuel Stratified Injection. Đặc điểm của quá trình phun xăng trực tiếp FSIđộng phun xăng với các tỷ lệ hoà khí
hết sức nhạt. Tỷ lệ hoà khí tưởng tính theo trọng lượng 14,7:1 (14,7 kg không khí hoà trộn để đốt cháy hoàn
toàn 1kg xăng) nhưng quá trình FSI đốt cháy được nhiên liệu với tỷ lệ hoà khí cực nhạt 65:1 do đó thể tiết kiệm
nhiên liệu rất nhiều. Quá trình phun FSI đặc điểm như sau: Khi xe chạy với tốc đthấp, tăng tốc rất nhẹ thì bộ
ECU điều khiển quá trình phun xăng vào cuối thời kỳ nén của piston và lượng hoà khí nhạt này dễ dàng tiếp cận với
bu-gi tạo quá trình cháy ngay trên phần đỉnh piston mà hầu như không tiếp xúc với vách xi-lanh. Khi xe chạy với tốc
độ lớn hoặc tải trọng lớn, nhiên liệu được phun suốt trong quá trình nạp, tỷ lệ hoà khí lý tưởng 14,7:1. Quá trình cháy
triệt để, gimả lượng CO NO2 . Ưu điểm chính của nguyên phun xăng trực tiếp GDI FSI tăng được hiệu
suất nhiệt của quá trình cháy, do đó giảm được lượng tiêu thụ nhiên liệu giảm nồng độ độc hại của khí xả. Động
cơ phun xăng trực tiếp còn thường sử dụng đồng thời với các kỹ thuật khác như VVT, VVT-i, luân hồi khí xả EGR…
để đạt hiệu quả kinh tế và môi trường cao. (Theo Ôtô - xe máy Việt Nam)
Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI - Trang 2
Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI - Người đăng: nguyenvanminh-qhiep93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyên lý làm việc của động cơ phun xăng trực tiếp GDI 9 10 726