Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý làm việc của Tủ Lạnh

Được đăng lên bởi Lê Đình Tâm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lỏng
H×nh 1
Sôi H¬i b·o h H¬i qu¸ nhiÖt
Lỏng
Qu¸ tr×nh ngng vµ ho¸ h¬i
Nguyên lý làm việc của Tủ Lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý làm việc của Tủ Lạnh - Người đăng: Lê Đình Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên lý làm việc của Tủ Lạnh 9 10 712