Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser - Chương 4

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.2 Đo kích thước lớn.
Các kích thước cần đo trong chế tạo cơ khí thường có độ dài từ
một vài mét cho đến hàng trăm mét với độ chính xác yêu cầu
từ vài milimét đến vài chục micrômét

4.2.1Đo khoảng cách lớn bằng xung laser.

Hình 4.16 Sơ đồ nguyên lý đo khoảng cách lớn bằng xung laser

Khoảng cách đo L tương ứng với một nửa quãng đường đi của
xung laser:
L = c.t / 2
- c là vận tốc ánh sáng trong không khí 2,83.106 m/s
- t là thời gian đi và về của xung laser
Do vận tốc của ánh sáng lớn nên độ chính xác của phép đo phụ
thuộc vào độ chính xác của phép đo thời gian và chát lượng
của dạng xung laser.
Để đạt được đến độ phân giải cỡ milimet cần phải có bộ đo thời
gian đạt đến 10-9s.Đặc điểm của phương pháp đo này là có
độ chính xác không cao khi đo ở khoảng cách nhỏ.

Các máy đo ở cự ly gần của hãng Leica với xung chuẩn 10-9s đạt
độ chính xác đến 1mm ở cự ly 200m.
Máy đo quân sự M-70B với độ dài xung chuẩn 2.10-9 có sai số là
5mm ở cự ly 10km.

Hình 4.17 Thiết bị đo của hãng Leica

4.2.2 Đo kích thước lớn bằng phương pháp di
pha
Phương pháp này sử dụng các bộ diều biến làm cho tia laser được
điều chế cường độ thành dạng tín hiệu điều hòa có tần sô f
không lớn.

Hình 4.18 Sơ đồ nguyên lý đo khoảng cách bằng di pha

Pha của tín hiệu đo sẽ chậm hơn tín hiệu chuẩn:
ϕ = 4πfL /c
c là vân tốc ánh sáng.
Như vậy chiều dài cần đo:
L = c. ϕ / 4πf
Phạm vi đo là nủa bước sóng điều biến
Lmax = c / 2f
Độ nhây của phương pháp này phụ thuộc vào khả năng đo độ
lệch pha của hai tín hiệu. nếu tần số tín hiệu điều hòa là
f=6.106Hz và khả năng đo lệch pha là 1 phút thì độ phân giải
của của phép đo là 1 mm.
Các thiết bị đo hiện đạt được độ chính xác 1mm/1000m.

MEASURING HEAD DU 600
Measuring principle

Diffraction

Receiver

CCD array

Light source

Laser diode, class 2

Object diameter

7 ... 600 µm (.00027 ... .
023 in.)

Measuring field

2 mm (.08 in.)

Weight

1.3 kg (2.9 lbs.)

...
4.2 Đo kích th c l n.ướ
Các kích th c c n đo trong ch t o c khí th ng có đ dài t ướ ế ơ ườ
m t vài mét cho đ n hàng trăm mét v i đ chính xác yêu c u ế
t vài milimét đ n vài ch c micrômét ế
4.2.1Đo kho ng cách l n b ng xung laser.
Hình 4.16 S đ ngun lý đo kho ng cách l n b ng xung laserơ
Nguyên lý laser - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser - Chương 4 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser - Chương 4 9 10 806