Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser - Chương 4

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4.
CÁC PHƯƠNG PHÁP
ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI BẰNG LASER
4.1 Đo chính xác độ dài bằng giao thoa kế laser.
4.1.1 Hiệu ứng giao thoa.
Hiện tượng giao thoa xảy ra khi hai sóng ánh sáng đơn sắc
và kết hợp gặp nhau tại một điểm, hay nói một cách khác
hai sóng ánh sáng phải phát từ hai nguồn sáng giống hệt
nhau
Thường sử dụng hai sóng được tách từ cùng một nguồn
phát sáng .

4.1.1.1-Sự giao thoa của hai sóng kết hợp
Dao động tổng hợp tại M là tổng véc tơ hai dao động thành
phần đạt tới đó .
t d1
s1 = acos [ 2π( T - λ ) + ϕ1 ]
t d2
s2 = a cos [ 2π ( − ) + ϕ2 ]
T λ

Giả sử hai dao động cùng phương , do đó độ lớn của dao
động tổng hợp tìm được theo phép cộng đại số:

Dao động tổng hợp có cùng chu kỳ như hai dao động thành
phần và có biên độ

và do đó cường độ I là

là hiệu pha của hai sóng khi gặp nhau
tại M Vì (ϕ1 - ϕ2 ) / 2 = cosnt , nên sự
phân bố độ dọi phụ thuộc vào hiệu
đường đi d2-d1..
Do thoả mãn điều kiện d2-d1 = const nên quĩ tích của những
điểm đó là các mặt Hypecboloit tròn xoay nhận đường s1s2
làm trục và nhận s1 , s2 làm các tiêu điểm
+ Độ dọi đạt cực đại bằng 4a2 khi hai sóng đồng pha , tức là
d2-d1=mλ với m là số nguyên hay hiệu quang lộ là một số
nguyên lần bước sóng
+ Độ dọi đạt cực tiểu và bằng không khi hiệu quang lộ là
một số lẻ lần bước sóng .

Hiện tượng khi tổng hợp hai sóng có cùng tần số và có hiệu
pha ban đầu không đổi được gọi là giao thoa ánh sáng.
Thực chất giao thoa của sóng là sự phân bố lại năng lượng
dao động trong không gian , tồn tại những điểm luôn dao
động với biên độ cực đại xen kẽ với những điểm luôn dao
động với biên độ cực tiểu .
Muốn sự phân bố đó là ổn định trong khoảng thời gian đủ
để quan sát được , thì hiệu pha của chúng phải không đổi ít
nhất trong khoảng thời gian đó .
Hai sóng cùng tần số và có hiệu pha không đổi gọi là hai
sóng kết hợp và sóng kết hợp là điêù kiện cần để có giao

• -Cấp độ 2- Bàn Hoàn thiện hơn (Perfomanceplus):
Sử dụng với quang sợi đơn mốt, các phổ kế, tốc kế
quang... ở môi trường mật độ phổ công suất nhiễu đến
10-8 đến 10 -9 s2Hz.
-Độ phẳng thân bàn đạt đến ± 0,05 mm/m2.
- Hệ số biến dạng động học nhỏ hơn 0,9 x 10-3 mm/N.
- Độ biến dạng thân bàn khi chịu tải 113 kg đặt giữa thân
bàn 1,5 µm.
- Các phần tử giảm chấn ở 4 chân bàn Tần số cộng
hưởng theo phương thẳng đứng nhỏ hơn 5,5Hz và theo
phương nằm ngang nhỏ hơn 4,5Hz.

• -Cấp độ 3- Bàn siêu hoàn thiện (UtraPerfomance):
Với các giao thoa kế, hologram, các định vị vị trí nhỏ hơn
micromet hoặc cỡ nanomet.. và môi trường có rung động
nhiều tới h...
Ch ng 4. ươ
CÁC PH NG PHÁPƯƠ
ĐO L NG Đ DÀI B NG LASERƯỜ
4.1 Đo chính xác đ dài b ng giao thoa k laser. ế
4.1.1 Hi u ng giao thoa.
Hi n t ng giao thoa x y ra khi hai sóng ánh sáng đ n s c ượ ơ
và k t h p g p nhau t i m t đi m, hay nói m t cách khác ế
hai sóng ánh sáng ph i phát t hai ngu n sáng gi ng h t
nhau
Th ng s d ng hai sóng đ c tách t cùng m t ngu n ườ ượ
phát sáng .
Nguyên lý laser - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser - Chương 4 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser - Chương 4 9 10 230