Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser - Chương 6

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6 ĐO CÁC THÔNG SỐ TRÊN MÁY CÔNG CỤ
6.1 Thiết bị đo laser kiểu đo động hai tần số
Hệ thống gia công tự động CNC điều khiển các chuyển
động của phôi và dao cắt bằng kỹ thuật số.
Độ chính xác gia công phụ thuộc vào độ chính xác điều
khiển trên từng trục tọa độ dịch chuyển thẳng hoặc quay.
Các sai số chế tạo và lắp ráp các bộ phận chuyển động này
có thể kiểm tra bằng thiết bị đo laser để đưa vào hiệu chỉnh
bù sai số trong phần mềm điều khiển.
Trong một số máy CNC chính xác cao có thể lắp trực tiếp
các hệ thống bằng laser để đạt được độ chính xác điều
khiển cao nhất. Thiết bị đo trên các máy gia công thường sử
dụng loại đo theo phương pháp động bằng laser hai tần số
như sơ đồ nguyên lý ở hình 6.1

. Vận tốc dịch chuyển của gương động tạo nên sự biến đổi tần
số f1 một lượng ± ∆f1 theo quan hệ: ± ∆f1 / f1 = c / v

Hình 6.2 Ảnh của máy đo XL-80 Renishaw và HP5529 của HewlettPackard

Sơ đồ các cấu tử của một hệ đo HP 5529A
Sơ đồ các thành phần chính của máy đo HP 5529A khi đo
kích thước thẳng , hình 6.3

Một số thông số cơ bản của máy đo HP 5529A.
+Tốc độ dịch chuyển của gương đo tối đa 0,7 m/s .
+Tần số lấy mẫu nhỏ nhất 10-5 s .
+Chìêu dài bước sóng trong chân không : 632,991357 nm
+Công suất laser max : 1mW.
+Đường kính chùm tia : 6 mm .
+Dải đo :đến 80 m.
+ Độ phân giải : 10 nm .

...
Ch ng 6 ĐO CÁC THÔNG S TRÊN MÁY CÔNG Cươ
6.1 Thi t b đo laser ki u đo đ ng hai t n sế
H th ng gia công t đ ng CNC đi u khi n các chuy n
đ ng c a phôi và dao c t b ng k thu t s .
Đ chính xác gia công ph thu c vào đ chính xác đi u
khi n trên t ng tr c t a đ d ch chuy n th ng ho c quay.
Các sai s ch t o và l p ráp các b ph n chuy n đ ng này ế
có th ki m tra b ng thi t b đo laser đ đ a vào hi u ch nh ế ư
bù sai s trong ph n m m đi u khi n.
Trong m t s máy CNC chính xác cao có th l p tr c ti p ế
các h th ng b ng laser đ đ t đ c đ chính xác đi u ượ
khi n cao nh t. Thi t b đo trên các máy gia công th ng s ế ườ
d ng lo i đo theo ph ng pháp đ ng b ng laser hai t n s ươ
nh s đ nguyên lý hình 6.1ư ơ
Nguyên lý laser - Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser - Chương 6 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser - Chương 6 9 10 507