Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser - chương 9

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9 CÁC DẠNG GIA CÔNG TINH TRÊN BỀ MẶT
9.1 Tôi bề mặt chi tiết bằng laser
Những laser khí công suất liên tục đến hàng chục kw cho phép gia
công nhiệt bề mặt kim loại.
Ưu điểm:
- Có ưu việt đặc biệt với một số chi tiết có hình dạng không thích
hợp với phương pháp gia công nhiệt truyền thống khác.
- Tôi bề mặt: đốt nóng và làm nguội nhanh
- Tách oxit và các bụi trên bề mặt chi tiết.

Việc tạo lớp cứng mỏng bề mặt chi tiết bằng việc nung nóng và
làm nguội nhanh đóng vai trò quan trọng trong công nghệ chế tạo
chi tiết: như bề mặt bánh răng, rãnh then, các khớp rãnh, …
Quá trình tôi là xảy ra ở lớp kim loại nền cơ bản. Khi nung nóng
đến nhiệt độ chuyển pha của các cấu trúc austenit như là dung
dịch rắn cacbit trong thép, khi làm nguội nó tạo thành trạng thái
bền peclit với pherit hoặc xemetit, còn dung dịch rắn cacbit rất
bền trong sắt α gọi là mactenxit.
Tốc độ nguội của thép tùy thành phần của thép từ 30÷40
0
C/giây cho đến dưới 250 0C, thường sử dụng chất lỏng làm
nguội.

Khi tôi laser: Phần lớn năng lượng bị hút vào kim loại để đốt
nóng bề mặt, còn phần kim loại còn lại thì làm nguội. Khi đó bề
mặt bị đốt nóng sẽ nguội đi. Trong khoảng thời gian đầu tiên, sự
làm nguội sẽ gần bằng:
T0
2τ
với T0: là nhiệt độ bề mặt
τ: độ dài xung đốt laser

Nhiệt độ phụ thuộc q của laser bán kính a theo trục z
vuông góc với bề mặt phẳng của môi trường bán cực:
Ttĩnh(z)=

q
k

(

z2 + a 2 − z

)

-Ánh sáng bị hấp thụ mạnh bởi kim loại ở bước sóng khả biến
-Sự hấp thụ bề mặt lại tăng với sự tăng nhiệt độ bề mặt và sự
hình thành màng ô xýt
Thép thường, bức xạ hấp thụ 8 kw/cm2 đốt lớp chiều sâu
0,5mm đến nhiệt độ cao tới hạn, khi đó chuyển pha γ thành α
ausetenit (T≤9370C) trong thời gian khoảng 0,05 giây.
Nếu nhiệt từ chùm tia bị truyền sang các vùng khác do sự dẫn
nhiệt cao của vật liệu thì lớp bề mặt sẽ nguội rất nhanh tạo nên
bề mặt mactenxit.

Việc tạo mối nối giữa các lớp trong mạch tích phân xảy ra trong
một số giai đoạn do sự tác động của một số lượng xung nhất
định, trước tiên là tạo lỗ trong nhôm:

Do lớp SiO2 trong suốt nên xung bị hấp thụ trên bề mặt Si và
đốt cháy nó và đưa Si nóng chảy lên bám vào Al tạo tiếp xúc
điện trở tốt. Số lượng xung xác định chất lượng lớp nối giữa
lớp Al mỏng cỡ µm với lớp n+Si.

Kết luận:
- Ta đã xét chỉ một số công nghệ sử dụng laser, triển vọng của
công nghệ laser với sự phát triển của điện tử học lượng tử để
tạo các laser mới và nâng cao chất lượng laser cũ là rất lớn.
- Ưu điểm của công nghệ laser: tăng năng suất lao động, n...
Ch ng 9 CÁC D NG GIA CÔNG TINH TRÊN B M Tươ
9.1 Tôi b m t chi ti t b ng laser ế
Nh ng laser khí công su t liên t c đ n hàng ch c kw cho phép gia ế
công nhi t b m t kim lo i.
u đi m:Ư
- Có u vi t đ c bi t v i m t s chi ti t có hình d ng không thích ư ế
h p v i ph ng pháp gia công nhi t truy n th ng khác. ươ
- Tôi b m t: đ t nóng và làm ngu i nhanh
- Tách oxit và các b i trên b m t chi ti t. ế
Nguyên lý laser - chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser - chương 9 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser - chương 9 9 10 379