Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ MÁY
ME3060
TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hung.nguyenchi@hust.edu.vn

Nội dung môn học
 Môn học Nguyên lý máy là môn học giúp người học có được những khái niệm đầu
tiên về phương thức thiết kế máy móc. Bắt đầu từ những khái niệm cơ bản về cấu
trúc tới việc nghiên cứu vấn đề chuyển động, tính toán chuyển động, tính toán
phân tích lực, cân bằng máy và nghiên cứu chuyển động thực của máy. Môn học
cũng nghiên cứu các cơ cấu cụ thể như cơ cấu cam, bánh răng và hệ thống bánh
răng…
 Môn học gồm 8 chương như:
• Chương 1, Cấu trúc cơ cấu nhằm nghiên cứu các nguyên tắc cấu trúc của cơ cấu
và khả năng chuyển động của cơ cấu tùy theo cấu trúc của nó.
• Chương 2 Động học nhằm xác định chuyển động của các khâu trong cơ cấu, khi
không xét đến ảnh hưởng của các lực mà chỉ căn cứ vào quan hệ hình học của
các khâu.
• Chương 3 Lực học nhằm xác định lực tác động lên cơ cấu và quan hệ giữa các
lực này với chuyển động của cơ cấu.
• Chương 4,5 Hoàn thiện thiết kế máy cho từng vấn đề gặp phải: Cân bằng máy hay
vấn đề chuyển động của khâu dẫn.
• Chương 6,7,8 Nghiên cứu những cơ cấu điển hình như: Cam hay Bánh răng và
hệ bánh răng …

Cấu tạo học phần
45 tiết (LT+BT)
 Chương 1: CẤU TRÚC CƠ CẤU 3t
 Chương 2: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG 5t
 Chương 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU PHẲNG 3t
 Chương 4: CÂN BẰNG MÁY 3t
 Chương 5: CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY 6t
 Chương 6: CƠ CẤU CAM 6t
 Chương 7: CƠ CẤU BÁNH RĂNG 11t
 Chương 8: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG 2t

Chương 1
CẤU TRÚC CƠ CẤU

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khâu và chi tiết máy

Chi tiết máy ?

Máy có thể tháo rời ra thành nhiều bộ phận khác nhau, bộ phận
không thể tháo rời ra được nữa gọi là chi tiết máy

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.1. Khâu và chi tiết máy

Khâu ?

Trong cơ cấu và máy, toàn bộ những bộ phận có chuyển động
tương đối so với các bộ phận khác gọi là khâu

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

Bậc tự do ?

• Một khả năng chuyển động độc lập đối với một hệ quy chiếu
 một bậc tự do
• Giữa hai khâu trong mặt phẳng 3 btd: Tx, Ty, Qz
• Giữa hai khâu trong không gian 6 btd: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy, Qz

Chương 1 CẤU TRÚC CƠ CẤU
1.1. Khái niệm
1.1.2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động

Nối động ?

Để tạo thành cơ cấu, các khâu không thể để rời nhau mà phải
được liên kết với nhau theo một quy cách xác định nào đó
sao cho sau khi nối nhau các khâu vẫn còn có khả năng
chuyển động tương đối  nối động cá...
NGUYÊN LÝ MÁY
ME3060
TS. Nguyễn Chí Hưng
BM: Cơ sở thiết kế máy và robot
Email: hung.nguyenchi@hust.edu.vn
Nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguyên lý máy 9 10 664