Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy- chương 2

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
GV: TS.NguyễnChíHưng
BM:Cơsởthiếtkếmáyvàrobot
Email:hung.nguyenchi@hust.edu.vn

Chương 2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Mục đích
Xác định các quan hệ hình học và chuyển động của các điểm và các khâu trên cơ cấu

B

2
1
A

3

4

CC Tay quay con trượt

2

1

B

3

A
4

CC Culit

B

C

2

1

2

A

C

3
E
4

3

1

C

D

5

4
CChỗnhợpbốnkhâubảnlề-tayquay contrượt
CCBốnkhâubảnlề

F

Chương 2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Giảthiết

•Cho lược đồ cơ cấu với kích thước các khâu và quan hệ hình học giữa các khớp.
•Khâu dẫn và quy luật chuyển động của khâu dẫn (vận tốc và gia tốc của khâu dẫn).
Để đơn giản, sau này ta xét các cơ cấu có một bậc tự do, khâu dẫn là tay quay chuyển động đều.

Kếtluận

•Xácđịnhcácthôngsốđộnghọc(vịtrí,vậntốc,giatốc)củacáckhâu.
•Xác định đặc điểm hình-động học của cơ cấu để xác định phạm vi sử dụng hợp lý của từng cơ cấu, rút ra cách
tổng hợp hình động học

•Sử dụng để phân tíchlực,tính toán động lực học cơ cấu và một số bài toán khác.

Chương 2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG

Phương pháp

•Phương pháp đồ thị động học.
•Phương pháp họa đồ véc tơ.
•Phương pháp giải tích.

Chương2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1.Phươngphápđồthịđộnghọc
2.1.1.Bàitoánvịtrívàquỹđạo

CCtayquay contrượt
Đồthịchuyểnvị
A
1


B

2

3

C

Chương 2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1.Phương pháp đồ thị động học
2.1.1.Bài toán vị trí và quỹ đạo

Các bước thực hiện

•
•
•
•

Chọn tỷ xích của họa đồ làl
Tính độ dài các đoạn biểu diễn tương ứng với kích thước các khâu.
Vẽ quỹ đạo của tâm khớp B thuộc khâu dẫn 1, đó là đường tròn tâm A bán kính AB = lAB/l.
Chia vòng tròn (A, AB) ra n phần bằng nhau bởi các điểm Bi(i = 0n ). Trong ví dụ này, để đơn giản ta chọn n = 8.

Vẽ các vị trí ABicủa tay quay.

•

Gọi Cilà vị trí của con trượt 3 tương ứng với vị trí ABicủa tay quay. Ta có nhận xét:

Kích thước khâu 2 không đổi nên BiCi= BC
Cinằm trên đường Ax.
Nối các đoạn BiCi, ta có họa đồ chuyển vị của cơ cấu.

Chương 2PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
2.1.Phương pháp đồ thị động học
2.1.1.Bài toán vị trí và quỹ đạo

Tìm quỹ đạo của các điểm trên cơ cấu

•
•

Giả sử ta cần xác định quỹ đạo của điểm M là trung điểm của BC thuộc khâu 2.
Trên họa đồ chuyển vị, đánh dấu các vị trí Mi(i = 0n). Nối các điểm Mibằng mộtđường cong mềmquỹ đạo của
điểm M.

Đồ thị chuyển vị

•
•
•

Giả sử ta lập đồ thị S() biểu diễn quan hệ giữa chuyển vị S của con trượt 3 và góc quaycủa khâu dẫn 1.
Chọn vị trí ABo(Bonằm trên đường thẳng Ax) làm chuẩn t...
Chương2
PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG
GV: TS.NguyễnChíHưng
BM:Cơsởthiếtkếmáyvàrobot
Email:hung.nguyenchi@hust.edu.vn
Nguyên lý máy- chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy- chương 2 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Nguyên lý máy- chương 2 9 10 364