Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy - chương 4

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4

CÂN BẰNG MÁY

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính

Lực quán tính ly tâm ở vật quay
B

Tốc độ n = 1500 v/ph


R

R
1

2

KL đĩa m = 10 kg

G

BK lệch tâm rs= 2 mm
R

mr s 

2

r
P

R>>B

mr s 

2

P
qt

r
2.1500 2
|Pqt | mrs 2  10.2.10 3 (
)  500 (N)  P  100 N
60
 Lực quán tính ly tâm (lực động) rất lớn so với trọng lực (lực tĩnh)

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.1. Lực quán tính

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.1. Lực quántính

Lực quántínhxuất hiện khi nào?

Máy là một cơ hệ chuyển động có gia tốc, vì vậy khi làm việc, trừ những khâu tịnh tiến đều hoặc quay đều với
tâm quay trùng với trọng tâm, thì ở các khâu còn lại đều có lực quán tính hoặc quán tính ly tâm tác động.

Đặc điểm lực quán tính ly tâm

Biến thiên theo chu kỳ hoạt động của máy
Khi v,ω>>Fqt>> Ptĩnh
Tác hại

Tăng lực ma sát trong các khớp động dẫn tới giảm hiệu suất của máy.
Làm rung động máy và nền móng dẫn tới giảm độ chính xác và tuổi thọ của máy cũng như chất lượng sản
phẩm.

Ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và cả sức khỏe của công nhân đứng máy.

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.1. Lực quán tínhly tâm

Mục đích cân bằng máy
Triệt tiêu một phần hay toàn bộ Fqtvà Mqt

Phânloại
Cân bằng máy

Cân bằng vật quay

CB tĩnh

CB động

Cân bằng cơ cấu

Khi các khâu có chuyển động
phức tạp.

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.1.Vật quay mỏng

B

•Có thể định nghĩa vật quay mỏng như sau
“Vật quay mỏng là vật quay mà khối lượng của nóco



thecoinhuchỉ phân bố trên cùng một mặt phẳng vuông
G

góc với trục quay”.
R

R/B>5

Ví dụ: Bánhrăng đường kính lớn,bánh đà, đĩa cắt…

Chương 4CÂNBẰNG MÁY
4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.2. Nguyên tắc cân bằng tĩnh

Giả sử có mộtvật quay mỏng, vớichiều dày B



và bán kính R. Trên đĩa tập trung các khối

m
r3

lượng m1, m2, m3, vớivị trí được xác định bởi
các bán kínhvéctơ
r
P1

m

r r r
r1 , r2 , r3

r
r 2
Pi  mi .ri . , i  1, 2,3

Cáclực này sẽ gây ra một hợp lực tác

1

r
r r r r
2

m
r

mcb
P

P

P

P
 i 1 2 3 mcb
 mt .r. 2

r

2

m

mcb

2

mcb

3 r
ur
P mcb   Pi

P2
B

1

P1

r
P
 i
3

1

P2

độnglên ổ đỡtrục => gây mất cân bằng
3
1

R
1

r
m

Khi cho đĩa quay với vận tốc gócsẽ xuất hiện các lực quán tính
litâm:

P3

3

P3

Cộng véctơ lực => Hợp lực

r
r

mtlà khối lượng tổng của vật quay mỏng và với vị trí củamtxác định bởi bán
kính

Chương 4CÂNBẰNG MÁY

.

4.2. Cân bằng tĩnh vật quay mỏng
4.2.2. Nguyên tắc cân bằng tĩnh

Đểcân bằngvật quay mỏngta phải khử hợp lực này bằng cách
Pcb

đặt thêm một khối ...
CHƯƠNG 4
CÂN BẰNG MÁY
Nguyên lý máy - chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - chương 4 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Nguyên lý máy - chương 4 9 10 932