Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy - chương 5

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

Yêu cầu:
1.Xác định các đại lượng thay thế (mômen thay thế ngoại lực Mttvà mômen quán tính thay thế Jtt) và lập
phương trình chuyển động thực của máy.

2. Biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ chuyển động của máy.

3. Biết cách làm đều chuyển động bình ổn của máy.

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

5.1. Các đại lượng thay thế&ptchuyển động thực của máy

Mục đích
Khi phân tích động học và lực của cơ cấu phẳng, ta giả thiết là khâu dẫn chuyển động đều. Tuy nhiên trong quá
trình làm việc, khâu dẫn chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau nên vận tốc của khâu dẫn không thể là hằng số

lý do vì sao phải nghiên cứu về chuyển động thực của máy.

Phương pháp

•Do máy là một cơ hệ bao gồm nhiều khâu với các thông số cấu tạo (khối lượng mi, mômen quán tính JSi) và
các ngoại lực tác động (lựcPi, mômenMi) khác nhau nên khi nghiên cứu, người ta thường tìm cách thay thế cả cơ
hệ bằng một khâu thay thế với những nguyên tắc về động, lực học để đảm bảo chuyển động thực của máy.

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

5.1. Các đại lượng thay thế&ptchuyển động thực của máy

Phương pháp

•Quy luật chuyển động của các khâu trong cơ cấu phụ thuộc quy luật chuyển động của khâu dẫn nên trong quá
trình tính toán ta thường chọnkhâu dẫn làm khâu thay thế.

•Để nghiên cứu chuyển động thực của máy ta sẽ dùngđịnh lýbiến thiên động năng:
“Tổng công của tất cả các lực tác động lên cơ hệ trong một khoảng thời gian bằng biến thiên động năng của cơ hệ
trong khoảng thời gian đó.”

E - E0=E = Ađ+ Ac

Ađ-công động (công của lực phát động), A đluôn dương.
Ac-công cản (công của các lực cản), A ccó thể âm hay dương.
E-biến thiên động năng.

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

5.1. Các đại lượng thay thế&ptchuyển động thực của máy
5.1.1. Công động Ađvà mômen động Mđ

Phương pháp

•Giả sử mômen của lực phát độngMđđặt lên khâu dẫn quay với vận tốc gócω1. Công suất tức thời của lực phát
động được tính bằng công thức:

r r
N d  M d .1
Do 2 véctơ và luôn cùng phương, chiều(?)nên ta có thể viết:
Nđ= Mđ.ω1
Công động Ađtrong khoảng thời gian (t0,t):

t
Ađ=

N

t0

t
d



dt  M d  1 dt  M d d
t0

0,là vị trí tương ứng của khâu dẫn tại t 0, t.

0

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

5.1. Các đại lượng thay thế&ptchuyển động thực của máy
5.1.2. Động năng E và mômen quán tính thay thế J tt

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

5.1. Các đại lượng thay thế&ptchuyển động thực của máy
5.1.2. Động năng E và mômen quán tính thay thế Jtt

Chú ý

Chương 5

CHU...
CHƯƠNG 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
Nguyên lý máy - chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - chương 5 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nguyên lý máy - chương 5 9 10 957