Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3561 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nguyên lý máy

Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy

BÀI MỞ ĐẦU
1.1. Vị trí, định nghĩa môn học
- Nguyên lý máy là môn học kỹ thuật cơ sở nối liền toán, lý, cơ lý thuyết với các
môn kỹ thuật cơ sở chuyên môn khác như chi tiết máy, công nghệ chế tạo máy, động cơ
đốt trong, máy xây dựng, ô tô…
- Nguyên lý máy nằm trong nhóm Cơ học ứng dụng, đối tượng nghiên cứu là những
vật thể có trong thiết kế kỹ thuật, ứng dụng những kiến thức trong cơ học vào các máy cụ
thể, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về máy
1.2. Đối tượng môn học
- Đối tượng của môn học là cơ cấu và máy
- Cơ cấu: Cơ cấu là tập hợp những vật thể chuyển động theo quy luật xác định, có
nhiệm vụ biến đổi hay truyền chuyển động
Ví dụ:
+ Cơ cấu bánh răng dùng truyền chuyển động quay từ trục chủ động sang trục bị
động
+ Cơ cấu tay quay con trượt dùng biến đổi chuyển động quay thành chuyển động
tịnh tiến khứ hồi

- Máy: Máy là một tổ hợp các vật thể liên kết với nhau, dùng để biến đổi năng
lượng, để biến đổi chuyển động, hoặc để tập hợp và gia công các thông tin, với mục đích
nâng cao năng suất, thay thế hoặc làm nhẹ bớt lao động trí óc và chân tay của con người.
Trong phạm vi môn học, Máy là tập hợp những cơ cấu, có nhiệm vụ biến đổi hay sử dụng
cơ năng để làm ra công có ích.
Ví dụ:
+ Động cơ nổ
+ Máy bào ngang
Học viện KTQS

1

Trần Ngọc Châu

Nguyên lý máy

Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy

- Phân loại máy: tùy nhiệm vụ, máy được chia làm hai loại chính.
+ Máy năng lượng: nhiệm vụ biến đổi các dạng năng lượng.
+ Máy công tác: sử dụng cơ năng làm ra công có ích. Máy công tác dùng để thực
hiện các quy trình công nghệ khác nhau trong sản xuất: biến đổi hình dáng, kích thước, vị
trí, trạng thái, … của sản phẩm hay nguyên vật liệu. Ví dụ máy tiện, máy dệt, …
Ngoài ra ta có các khái niệm như:
+ Máy tổ hợp: gồm các loại máy được phối hợp với nhau để thực hiện một nhiệm
vụ cụ thể nào đó.
+ Máy tự động: các động tác của máy được thực hiện một cách tự động bằng các cơ
cấu của chúng, không cần sự can thiệp trực tiếp của con người
- Nguyên lý máy không nghiên cứu tất cả các loại máy và tất cả các vấn đề về máy.
1.3. Nội dung của môn học, mô hình nghiên cứu
a. Nội dung của môn học
- Nguyên lý máy nghiên cứu 3 nội dung cơ bản:
+ Nguyên lý cấu tạo của cơ cấu,
+ Nghiên cứu động học và động lực học cơ cấu
+ Động lực học máy
- Nguyên lý máy cung cấp kiến thức để giải quyết hai bài toán cơ bản trong thực tế:
bài toán phân tích và tổng hợp
- Bài toán phân tích: xác định các đặc trưng cấu trúc, động học và động lực học
của cơ cấu đã ch...
Nguyên lý máy Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy
BÀI MỞ ĐẦU
1.1. Vị trí, định nghĩa môn học
- Nguyên máy môn học kỹ thuật sở nối liền toán, lý, thuyết với các
môn kỹ thuật schuyên môn khác như chi tiết máy, ng nghệ chế tạo máy, động
đốt trong, máy xây dựng, ô tô…
- Nguyên lý máy nằm trong nhóm Cơ học ứng dụng, đối tượng nghiên cứu là những
vật thể có trong thiết kế kỹ thuật, ứng dụng những kiến thức trong cơ học vào các máy cụ
thể, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về máy
1.2. Đối tượng môn học
- Đối tượng của môn học là cơ cấu và máy
- cấu: cấu tập hợp những vật thể chuyển động theo quy luật xác định,
nhiệm vụ biến đổi hay truyền chuyển động
Ví dụ:
+ cấu bánh răng dùng truyền chuyển động quay t trục chủ động sang trục bị
động
+ cấu tay quay con trượt dùng biến đổi chuyển động quay thành chuyển động
tịnh tiến khứ hồi
- Máy: Máy một tổ hợp các vật thể liên kết với nhau, dùng để biến đổi năng
lượng, để biến đổi chuyển động, hoặc để tập hợp và gia ng các thông tin, với mục đích
nâng cao năng suất, thay thế hoặc làm nhẹ bớt lao động trí óc và chân tay của con người.
Trong phạm vi môn học, Máy là tập hợp những cơ cấu, có nhiệm vụ biến đổi hay sử dụng
cơ năng để làm ra công có ích.
Ví dụ:
+ Động cơ nổ
+ Máy bào ngang
Học viện KTQS Trần Ngọc Châu
1
Nguyên lý máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Nguyên lý máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 710