Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KIẾN TRÚC
1.1/ Khái niệm
1.1.1/ Định nghĩa:
Kiến trúc là môn học vừa mang tính khoa học kỹ thuật vừa mang tính nghệ
thuật.Nguyên cứu thiết kế công trình từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãn hai yêu cầu:
công năng và thẩm mỹ, ví dụ: nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan, cầu ...

Công trình công cộng

Công trình nhà ở

1.1.2/ Phân loại và phân cấp công trình
1.1.2.1/ Phân loại:
- Vật liệu cơ bản : Thảo mộc, gỗ ...
+ Đá gạch
+ Bê tông
+ Sắt thép: Kiến trúc 1 cách rầm rộ.
- Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài
+ 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng
+ 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng
+ 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1
+ 17÷24 tầng nhà cao tầng loại 2
+ 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3
+ > 40 tầng nhà siêu cao tầng
- Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ
B: Bước gian
< 5m
L: Nhịp nhà
Công trình kết cấu vừa
B < 15m
1

Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

L
Công trình kết cấu lớn
B
> 15m
L
- Mục đích cuả việc phân loại: Tiện cho việc thiết kế, thi công.
1.1.2.2/ Phân cấp:
- Mục đích của phân cấp để phục vụ cho việc đầu tư và quản lý đầu tư
- Phân cấp công trình.
Phân cấp công trình dựa vào các tiêu chí
+ Chất lượng sử dụng: Diện tích sử dụng,vật liệu, tiện nghi sử dụng bên
trong nhà và trang thiết bị vệ sinh
+ Độ bền lâu: Tuổi thọ, niên hạn sử dụng
Cấp 1 > 100 năm, vật liệu BTCT hoặc các vật liệu tương đương được dùng để
thiết kế các bộ phận kết cấu chính : móng, côt, dầm, sàn...
Cấp 2 > 80 năm
Cấp 3 > 50 năm
Cấp 4 > 20 năm
+ Độ phong hoả: Khoảng thời gian khi cấu kiện công trình kiến trúc tiếp
xúc với ngọn lửa cho đến khi nó mất khả năng làm việc bình thường. Tuỳ theo khoảng
thời gian trung bình các cấu kiện chịu được lửa có thể tạm chia làm 4 cấp. ( Xem thêm
trong TCVN 2622 – 1995 )
≥ 2,5h

cấp

1

≥ 2h

cấp

2

≥ 1h

cấp

3

≥ 30phút cấp

4

1.1.3/ Yêu cầu của kiến trúc
- Đạt được sự thích dụng
+ Phục vụ ai?
+ Vào mục đích gì?
Công trình đa năng: đòi hỏi thiết kế đặc biệt
- Đảm bảo bền vững
+ Cường độ đủ, khả năng chịu lực của từng cấu kiện phải đảm bảo
+ Độ ổn định các cấu kiện khi cấu thành với nhau phải đảm bảo ổn định
riêng rẽ và tổng thể khi tham gia chịu lực
+ Độ bền lâu: Khống chế độ mỏi vật liệu, theo thời gian vật liệu bị lão
hoá nên khi thiết kế phải tính đến khả năng làm việc lâu dài của các cấu kiện công
trình.
2

Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

- Kinh tế
+ Đầu tư như thế nào ?
...
Bài ging KIN TRÚC DÂN DNG- PHN NGUYÊN LÝ THIT K NHÀ DÂN DNG
1
CHƯƠNG I : CÁC VN ĐỀ CHUNG CA KIN TRÚC
1.1/ Khái nim
1.1.1/ Định nghĩa:
Kiến trúc là môn hc va mang tính khoa hc k thut va mang tính ngh
thut.Nguyên cu thiết kế công trình t đơn l đến qun th tha mãn hai yêu cu:
công năng và thm m, ví d: nhà , trường hc, tr s cơ quan, cu ...
Công trình công cng Công trình nhà
1.1.2/ Phân loi và phân cp công trình
1.1.2.1/ Phân loi:
- Vt liu cơ bn : Tho mc, g ...
+ Đá gch
+ tông
+ St thép: Kiến trúc 1 cách rm r.
- Chiu cao tng: Theo tài liu nước ngoài
+ 1970÷1972 Hip hi xây dng nhà cao tng
+ 4< st <9 tng nhà nhiu tng
+ 9÷16 tng nhà cao tng loi 1
+ 17÷24 tng nhà cao tng loi 2
+ 25÷40 tng nhà cao tng loi 3
+ > 40 tng nhà siêu cao t
ng
- Kết cu ( theo người viết ): Công trình kết cu nh
B: Bước gian
L: Nhp nhà
Công trình kết cu va
B
< 5m
< 15m
Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng. 9 10 822