Ktl-icon-tai-lieu

Nhà chống bảo vùng lụt

Được đăng lên bởi tuanhuyqlds
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giải pháp kỹ thuật
nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân
Theo số liệu ngày 3/10 của Ban chỉ huy PCLB TƯ: Bão số 6 đã làm sập 6.256 ngôi nhà
và làm tốc mái, hư hại nặng 220.975 ngôi nhà của 7 tỉnh miền Trung ... Thảm kịch này dẫn đến
hậu quả hàng trăm ngàn người dân bỗng chốc trở nên không nhà cửa, nhất là khi đa phần họ là
dân lao động (Báo Tiền phong số 222 ngày 4/10/2006). Trong lĩnh vực xây dựng, những thảm
hại trên có thể sẽ được hạn chế nếu chúng ta có những giải pháp kỹ thuật hợp lý từ quy hoạch,
kiến trúc, kết cấu, vật liệu đến thi công và giằng chống khi mùa bóo tới. Với mong muốn giới
thiệu nhanh tới nhân dân lao động ven biển miền Trung và đồng bào nông thôn, miền núi khác,
chúng tôi xin giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu các thiệt hại do tỏc động của
của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân. Đây là một phần trong kết quả Đề tài biên soạn Quy
phạm Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai thuộc thoả thuận ký kết giữa Giám đốc dự án
UNDP VIE/01/014 và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), Hà Nội.
1. Các giải pháp quy hoạch
Nên làm: Khi chọn địa điểm xây dựng, nên chú ý lợi dụng địa hình, địa vật để chắn gió bão cho
công trình. Làm nhà tập trung thành từng khu vực, bố trí các nhà nằm so le với nhau.
Không nên: làm nhà tại các nơi trống trải, giữa cánh đồng, ven làng, ven sông, ven biển, trên đồi
cao hoặc giữa 2 sườn đồi, sườn núi. Tránh bố trí các nhà thẳng hàng, dễ tạo túi gió hoặc luồng
xoáy nguy hiểm.
2. Các giải pháp kiến trúc
Nên làm: - Kích thước nhà phải hợp
lý, tránh nhà mảnh và dài. Đơn giản
nhất là mặt bằng hình vuông và hình
chữ nhật có chiều dài không lớn hơn
2,5 lần chiều rộng;
- Bố trí mặt bằng các bộ phận cần hợp
lý, tránh mặt bằng có thể tạo túi hứng
gió như mặt bằng hình chữ L, chữ T
và chữ U v.v.;
- Tăng cường kết cấu xung quanh
những phòng quan trọng, đòi hỏi an
toàn nhất, có thể làm chỗ trú ẩn cho
những người đang có mặt trong khi
xẩy ra thiên tai; Phải kết hợp hài hoà
giữa không gian bên trong và bên
ngoài nhà (hình 1);

Hình 1. Kết hợp hài hoà giữa không gian bên
trong và bên ngoài nhà - Nơi đặt bàn thờ có tường
chắn hai đầu tăng độ cứng theo phương ngang nhà
phía trên có hoạ tiết trang trí kết hợp làm giằng
tăng độ cứng theo phương dọc.

1

- Không nên sử dụng những dạng
mái nhà có thể tạo dòng rối cục bộ.
Nên sử dụng mái hiên rời, giảm sự
thò dài của mái (hình 2);

Hình 2. Mái hiên rời giảm sự thò dài của mái
3. Các giải pháp kết cấu
- Về tổng thể phải có liê...
Một số giải pháp kỹ thuật
nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân
Theo số liệu ngày 3/10 của Ban chỉ huy PCLB TƯ: Bão số 6 đã làm sập 6.256 ngôi nhà
làm tốc mái, hư hại nặng 220.975 ngôi nhà của 7 tỉnh miền Trung ... Thảm kịch này dẫn đến
hậu quả hàng trăm ngàn người dân bỗng chốc trở nên không nhà cửa, nhất khi đa phần họ
dân lao động (Báo Tiền phong số 222 ngày 4/10/2006). Trong lĩnh vựcy dựng, những thảm
hại trên thể sđược hạn chế nếu chúng ta những giải pháp kỹ thuật hợp từ quy hoạch,
kiến trúc, kết cấu, vật liệu đến thi công giằng chống khi mùa bóo tới. Với mong muốn giới
thiệu nhanh tới nhân dân lao động ven biển miền Trung đồng bào nông thôn, miền núi khác,
chúng tôi xin giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu các thiệt hại do tỏc động của
của gió bão lốc xoáy đối với nhà dân. Đây một phần trong kết quả Đề tài biên soạn Quy
phạm Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai thuộc thoả thuận ký kết giữa Giám đốc dự án
UNDP VIE/01/014 và Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), Hà Nội.
1. Các giải pháp quy hoạch
Nên làm: Khi chọn địa điểm xây dựng, nên cý lợi dụng địa hình, địa vật để chắn gió bão cho
công trình. Làm nhà tập trung thành từng khu vực, bố trí các nhà nằm so le với nhau.
Không nên: làm nhà tại các i trống trải, giữa cánh đồng, ven làng, ven sông, ven biển, trên đồi
cao hoặc giữa 2 sườn đồi, sườn núi. Tránh bố t các n thẳng hàng, dễ tạo túi gió hoặc luồng
xoáy nguy hiểm.
2. Các giải pháp kiến trúc
Hình 1. Kết hợp hài hoà giữa không gian bên
trong bên ngoài nhà - Nơi đặt bàn thờ tường
chắn hai đầu tăng độ cứng theo phương ngang nhà
phía trên hoạ tiết trang trí kết hợp làm giằng
tăng độ cứng theo phương dọc.
Nên làm: - Kích thước nhà phải hợp
lý, tránh nhà mảnh dài. Đơn giản
nhất mặt bằng hình vuông hình
chữ nhật chiều dài không lớn hơn
2,5 lần chiều rộng;
- Bố trí mặt bằng các bộ phận cần hợp
lý, tránh mặt bằng thể tạo túi hứng
gió như mặt bằng hình chữ L, chữ T
và chữ U v.v.;
- Tăng cường kết cấu xung quanh
những phòng quan trọng, đòi hỏi an
toàn nhất, thể làm chỗ trú ẩn cho
những người đang mặt trong khi
xẩy ra thiên tai; Phải kết hợp hài hoà
giữa không gian bên trong bên
ngoài nhà (hình 1);
1
Nhà chống bảo vùng lụt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà chống bảo vùng lụt - Người đăng: tuanhuyqlds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhà chống bảo vùng lụt 9 10 806