Ktl-icon-tai-lieu

nhà máy đạm ninh bình quy trình công nghệ

Được đăng lên bởi Truong Tran
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Lọc và nén khí
Không khí được hút qua bộ lọc F01 để loại bỏ bụi và các tạp chất cơ học.
Bộ lọc F01 gồm 3 tầng, phía trên mỗi tầng được bố trí các bộ lọc khí hình
côn đươc bọc bằng giấy lọc. Không khí sau khi qua các bộ lọc này thì bụi
và tạp chất bị cản lại.
KK sau khi được lọc ở F01 được đưa vào máy nén KK chính C01. Máy
nén C01 nằm trong bộ 3 trong 1 Tuabin hơi C01/C50ST, máy nén KK
chính C01 và máy nén Nito cao áp C50.
Tuabin hơi C01/C50ST sử dụng hơi cao áp quá nhiệt 95bar, 530 0C làm
quay rotor để dẫn động cho các máy nén C01 và C50. Hơi quá nhiệt cao
áp đi qua các ống phun hơi nhiệt năng, thế năng áp suất chuyển thành
đông năng vận tốc đi vào các cánh động, khi dòng hơi chuyển hướng
theo các rãnh cong của cánh động, sẽ sinh ra một lực ly tâm tác dụng lên
cánh động biến động năng của dòng hơi thành công đẩy cánh động quay.
Vì cánh động gắn trên bánh động, bánh động lại được gắn trên trục
tuabin tức là khi cánh động quay thì bánh động và trục tuabin cùng quay
(cả bộ cánh động, bánh động và trục tuabin được gọi là roto). Hơi vào
tuabin lần lượt qua 2 bộ sơ cấp và thứ cấp. Ở bộ sơ cấp hơi quá nhiệt
cao áp từ 95bar, 5300C sau khi truyền năng lưong cho rotor ra khỏi phần
sơ cấp có áp suất 43 bar được đưa tiếp vào phân thứ cấp để tiếp tục
chuyển hóa năng lượng cho rotor. Ở bộ phận thứ cấp hơi 43bar tiếp tục
truyền năng lượng và giảm áp suất nhiệt độ. Sau khi truyền năng năng
cho roto ở phần thứ cấp, hơi có áp suất khoảng 0,2bar, 65 0C được hút ra
khỏi tuabin.
Máy nén C01 là máy nén ly tâm 3 cấp, trong mỗi cấp của máy nén ly tâm
không khí được hút vào ở tâm, khi cánh guồng quay không khí văng từ
tâm ra dưới tác dụng của lực ly tâm làm tăng khối lượng riêng của khí và
tạo ra áp suất thủy tĩnh đồng thời vận tốc của khí cũng tăng lên và như
vậy tăng áp lực động của khí.

Không khí sau mỗi cấp nén và trước khi vào cấp nén tiếp theo đều được
làm mát ở các bộ làm mát trung gian để tách bớt lượng ẩm, giảm nhiệt độ
của dòng khí để đảm chế độ làm việc của thiết bị và để tăng tỉ số nén cho
cấp tiếp theo.
Bộ làm mát trung gian này được thiết kế kiểu ống chùm, nước làm mát là
nước công nghiệp, tùy theo áp suất và lưu lượng các dòng Khí nén và
nước làm mát mà ta bố trí lưu thể trong và ngoài ống. Ở 2 bộ làm mát
trung gian trước khi vào cấp nén thứ 2 và thứ 3 nước làm mát đi trong
ống, khí cần làm mát đi ngoài ống.
Không khí ra khỏi cấp thứ 3 của C01 có áp suất, nhiệt độ 6.448bar, 101 0C
và đã được tách sơ bô một lượng ẩm. Được đưa sang tháp rửa E07 để làm
mát và tách...
1. Lọc và nén khí
Không khí được hút qua bộ lọc F01 để loại bỏ bụi và các tạp chất học.
Bộ lọc F01 gồm 3 tầng, phía trên mỗi tầng được bố trí các bộ lọc khí hình
côn đươc bọc bằng giấy lọc. Không khí sau khi qua các bộ lọc này thì bụi
và tạp chất bị cản lại.
KK sau khi được lọc F01 được đưa vào máy nén KK chính C01. y
nén C01 nằm trong bộ 3 trong 1 Tuabin hơi C01/C50ST, máy nén KK
chính C01 và máy nén Nito cao áp C50.
Tuabin i C01/C50ST sử dụng i cao áp quá nhiệt 95bar, 530
0
C làm
quay rotor để dẫn động cho các máy nén C01 C50.i quá nhiệt cao
áp đi qua các ống phun hơi nhiệt năng, thế năng áp suất chuyển thành
đông năng vận tốc đi vào các cánh động, khi dòng hơi chuyển hướng
theo các rãnh cong của cánh động, sẽ sinh ra một lực ly tâm tác dụng lên
cánh động biến động năng của dòng hơi thành công đẩy cánh động quay.
cánh động gắn trên bánh động, bánh động lại được gắn trên trục
tuabin tức khi cánh động quay thì bánh động trục tuabin cùng quay
(cả bộ cánh động, bánh động trục tuabin được gọi roto). Hơi vào
tuabin lần lượt qua 2 bộ cấp thứ cấp. bộ cấp hơi quá nhiệt
cao áp từ 95bar, 530
0
C sau khi truyền năng lưong cho rotor ra khỏi phần
cấp áp suất 43 bar được đưa tiếp vào phân thứ cấp để tiếp tục
chuyển hóa năng lượng cho rotor. bộ phận thứ cấp hơi 43bar tiếp tục
truyền năng lượng giảm áp suất nhiệt độ. Sau khi truyền năng năng
cho roto phần thứ cấp, hơi có áp suất khoảng 0,2bar, 65
0
C được hút ra
khỏi tuabin.
Máy nén C01máy nén ly tâm 3 cấp, trong mỗi cấp của máy nén ly tâm
không khí được hút vào tâm, khi cánh guồng quay không khí văng t
tâm ra dưới tác dụng của lực ly tâm làm tăng khối lượng riêng của khí
tạo ra áp suất thủy tĩnh đồng thời vận tốc của khí cũng tăng lên n
vậy tăng áp lực động của khí.
nhà máy đạm ninh bình quy trình công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhà máy đạm ninh bình quy trình công nghệ - Người đăng: Truong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
nhà máy đạm ninh bình quy trình công nghệ 9 10 220