Ktl-icon-tai-lieu

Nhà thông minh

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà thông minh
Bạn đã từng nghe hoặc từng được bước chân vào một ngôi nhà thông minh nào đó chưa? Chắc chắn đó
sẽ là những trải nghiệm hết sức thú vị về sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại
mang
lại
cho
cuộc
sống
của
con
người.

Nhà thông minh (smart home hoặc Intellihome) là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có tác
dụng tự động hoá hoàn toàn hoặc bán tự động, thay thế con người trong việc thực hiện một hoặc một số
thao tác quản lý, điều khiển. Nhà thông minh đã được ứng dụng rất nhiều trên thế giới và trong những
năm gần đây đã xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Ví dụ như trong Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt
Nam và Thăng Long - Hà Nội 2010, Bkav đã giới thiệu Hệ thống nhà thông minh SmartHome. Đây là một
trong những công trình công nghệ cao hoàn toàn do các kỹ sư và chuyên gia của Công ty đầu tư phát
triển công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav SmartHome (công ty thành viên của Bkav) nghiên cứu và sản
xuất; Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) cũng đã thành công với đề tài nghiên cứu về nhà thông
minh thuộc KC.03/06-10; Hay như Cisco Systems Việt Nam đã đưa ra thị trường giải pháp tòa nhà thông
minh CCRE (Cisco Connected Real Estate); và gần đây nhất là hội thảo về Giải pháp nhà thông minh do
Công ty Cổ phần Biển Bạc phối hợp với các đối tác tổ chức vào ngày 23/02/2011 tại Hà Nội đã thu hút
được đông đảo khách quan tâm tham dự.
Theo ông Trần Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Bạc, hiện nay trên thị
trường có rất nhiều hãng cung cấp các sản phẩm an ninh, giám sát có tính năng hiện đại, thông minh,
công nghệ cao. Tuy nhiên, các thiết bị an ninh giám sát đã là thông minh thì thường phải liên quan đến
phần mềm và mỗi hãng lại có từng phần mềm khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều khách
hàng khác nhau. Do đó, khó khăn của các hãng khi vào thị trường Việt Nam là khó cung cấp và đầu tư
đồng bộ. Các chủ đầu tư không thể chỉ mua sản phẩm của một hãng mà có thể phải mua của nhiều hãng
khác nhau. Vì vậy, rất cần có sự tích hợp, đồng bộ giữa các hãng để đáp ứng được nhu cầu của người
dùng.
Giải quyết bài toán nói trên, hiện nay ở thị trường trong nước doanh nghiệp Việt Nam đã có thể tích hợp
được các hệ thống an ninh giám sát của các hãng thành một hệ thống hoàn thiện. Nhiều doanh nghiệp
đã phát triển được các phần mềm thông minh, có thể tích hợp được các hệ thống, hiểu lẫn nhau. Hoặc
hiện nay, công nghệ an ninh giám sát cũng được chế tạo để dành cho rất nhiều người sử dụng ở các
nước, với các ngô...
Nhà thông minh
Bạn đã từng nghe hoặc từng được bước chân vào một ngôi nhà thông minh nào đó chưa? Chắc chắn đó
sẽ những trải nghiệm hết sức thú vị về sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại
mang lại cho cuộc sống của con người.
Nhà thông minh (smart home hoặc Intellihome) kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử tác
dụng tự động hoá hoàn toàn hoặc bán tự động, thay thế con người trong việc thực hiện một hoặc một số
thao tác quản lý, điều khiển. Nhà thông minh đã được ứng dụng rất nhiều trên thế giới trong những
năm gần đây đã xuất hiện nhiều Việt Nam. dụ như trong Triển lãm thành tựu kinh tế - hội Việt
Nam và Thăng Long - Hà Nội 2010, Bkav đã giới thiệu Hệ thống nhà thông minh SmartHome. Đây là một
trong những công trình công nghệ cao hoàn toàn do các ksư chuyên gia của Công ty đầu phát
triển công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav SmartHome (công ty thành viên của Bkav) nghiên cứusản
xuất; Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Nội) cũng đã thành công với đ tài nghiên cứu về nhà thông
minh thuộc KC.03/06-10; Hay như Cisco Systems Việt Nam đã đưa ra thị trường giải pháp tòa nhà thông
minh CCRE (Cisco Connected Real Estate); gần đây nhấthội thảo về Giải pháp nhà thông minh do
Công ty Cổ phần Biển Bạc phối hợp với các đối tác tổ chức vào ngày 23/02/2011 tại Nội đã thu hút
được đông đảo khách quan tâm tham dự.
Theo ông Trần Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Bạc, hiện nay trên thị
trường rất nhiều hãng cung cấp các sản phẩm an ninh, giám sát tính năng hiện đại, thông minh,
công nghệ cao. Tuy nhiên, các thiết bị an ninh giám sát đã thông minh thì thường phải liên quan đến
phần mềm mỗi hãng lại từng phần mềm khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều khách
hàng khác nhau. Do đó, khó khăn của các hãng khi vào thị trường Việt Nam khó cung cấp đầu
đồng bộ. Các chủ đầu tư không thể chỉ mua sản phẩm của một hãng mà có thể phải mua của nhiều hãng
khác nhau. Vì vậy, rất cần sự tích hợp, đồng bộ giữa các hãng để đáp ứng được nhu cầu của người
dùng.
Giải quyết bài toán nói trên, hiện nay thị trường trong nước doanh nghiệp Việt Nam đã có thể tích hợp
được các hệ thống an ninh giám sát của các hãng thành một hệ thống hoàn thiện. Nhiều doanh nghiệp
đã phát triển được các phần mềm thông minh, thể tích hợp được các hệ thống, hiểu lẫn nhau. Hoặc
hiện nay, công nghệ an ninh giám sát cũng được chế tạo để dành cho rất nhiều người sử dụng các
nước, với các ngôn ngữ khác nhau như: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trong đó có cả ngôn ngữ tiếng
Việt. phần mềm tích hợp thông minh phải giải quyết được việc giải nghĩa, dịch các loại ngôn ngữ
đó, để người dùng quốc gia nào, ngôn ngữ nào đều thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện, hoàn
cảnh của mình.
Trở lại quá khứ, chúng ta đã trải qua suốt một thời gian dài trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên hầu
như không được tiếp cận với những công nghệ mới, thiết b hiện đại của thế giới. Trong khi đó, nhiều
quốc gia láng giềng, thế giới đã ứng dụng phát triển rất mạnh về công nghệ. Chỉ sau khi chiến
Nhà thông minh - Trang 2
Nhà thông minh - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhà thông minh 9 10 746