Ktl-icon-tai-lieu

Nhận diện hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) tại viện y học cổ truyền quân đội

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học quốc gia hà nội
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Đinh Thanh Hà

Tên đề tài

Nhận diện
hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
tại viện y học cổ truyền quân đội
Luận văn thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ

Hà nội - 2009

Đại học quốc gia hà nội
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Đinh Thanh Hà

Tên đề tài

Nhận diện
hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
tại viện y học cổ truyền quân đội
Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
Mã số: 60.34.72

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn minh Hà

Hà nội - 2009

Mục lục
Lời cảm ơn
danh mục các chữ viết tắt
Mục lục
Danh mục bảng, biểu đồ, hình

Phần mở đầu................................................................................................................

1
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................... 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu........................................................................ 2
3. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 4
4. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................... 4
5. Mẫu khảo sát........................................................................................................... 4
6. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................... 5
7. Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................................... 5
8. Phương pháp chứng minh giả thuyết................................................................. 5
9. Kết cấu của Luận văn............................................................................................ 6

Chương 1. cơ sở lý luận của đề tài.................................................................................... 7

1.1. Hoạt động khoa học và công nghệ................................................................. 7
1.1.1. Khái niệm khoa học.................................................................................. 7
1.1.2. Khái niệm nghiên cứu khoa học............................................................ 7
1.1.3. Khái niệm công nghệ................................................................................ 7
1.1.4. Khái niệm hoạt động khoa học và công nghệ.................................... 9
1.1.5. Công tác tổ chức, quản...
Đại học quốc gia hà nội
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Đinh Thanh Hà
Tên đề tài
Nhận diện
hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
tại viện y học cổ truyền quân đội
Luận văn thạc
Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ
Hà nội - 2009
Nhận diện hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) tại viện y học cổ truyền quân đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận diện hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) tại viện y học cổ truyền quân đội - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Nhận diện hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) tại viện y học cổ truyền quân đội 9 10 192