Ktl-icon-tai-lieu

Nhận xét năng lượng trong dao động điều hòa

Được đăng lên bởi zhanri-la
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬN XÉT NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
+ Cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát. Khi
vật dao động điều hòa thì động năng và thế năng chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Khi
động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.
+ Cơ năng phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu. Cơ năng bằng động năng cực đại
(ở VTCB) và bằng thế năng cực đại (ở 2 vị trí biên).

...
NHẬN XÉT NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
+ Cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát. Khi
vật dao động điều hòa thì động năng và thế năng chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Khi
động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại.
+ Cơ năng phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu. Cơ năng bằng động năng cực đại
(ở VTCB) và bằng thế năng cực đại (ở 2 vị trí biên).
Nhận xét năng lượng trong dao động điều hòa - Người đăng: zhanri-la
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhận xét năng lượng trong dao động điều hòa 9 10 609