Ktl-icon-tai-lieu

NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Giới thiệu môn học

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Giới thiệu môn học

Phạm Việt Hưng




Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa công nghệ
thông tin 1
hv.pham.2704@gmail.com

13/08/13

Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Các môn học tiên quyết: Tin học đại
cương, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 Phân bổ giờ:






Lý thuyết: 36 tiết
Bài tập trên lớp: 8 tiết
Tự học: 16 tiết

13/08/13

Nhập môn trí tuệ nhân tạo









Khái niệm cơ bản của trí tuệ nhân tạo
Kỹ thuật tìm kiếm.
Phương pháp biến diễn tri thức và suy diễn tự
động bằng lô gic.
Lập luận xấp xỉ và suy diễn xác suất
Học máy dùng cho nhận dạng và phân tích dữ
liệu
Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
13/08/13

Nhập môn trí tuệ nhân tạo


Học liệu bắt buộc:




Bài giảng nhập môn trí tuệ nhân tạo. Học viện công
nghệ bưu chính viễn thông. 2010.

Học liệu tham khảo






Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence: A
modern Approach, Prentice- Hall, 2002.
Đinh Mạnh Tường. Giáo trình trí tuệ nhân tạo. Đại
học quốc gia Hà nội. 2006.
Nguyễn Thanh Thuỷ. Trí tuệ nhân tạo: Các phương
pháp giải quyết vấn đề và xử lý tri thức. Nhà xuất
bản Giáo dục, 1995-1999.
13/08/13

Đánh giá





Chuyên cần
Bài tập
Kiểm tra
Thi cuối kỳ

10%
10%
10%
70%

13/08/13

...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Giới thiệu môn học
28/07/13
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Giới thiệu môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Giới thiệu môn học - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Giới thiệu môn học 9 10 581