Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn Vi điều khiển 

Được đăng lên bởi nguyentandat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4994 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Bài viết này viết cho IRF. 
Grenoble,  12/05/2005 
Falleaf@irfvn.com 
Chào các bạn, 
 
Có thể nói, hiện nay vi điều khiển đã rất phổ biến ở Việt Nam, và được ứng 
dụng rất nhiều. Những sinh viên ngành Điện, Điện Tử, Cơ Điện Tử, Tin Học, 
Viễn  Thông...  hầu  như  ai  cũng  biết  cách  để  làm  việc  với  vi  điều  khiển.  Tuy 
nhiên, để viết một bài viết tổng quát về vi điều khiển và việc lập trình cho vi 
điều khiển, quả thật là quá khó khăn đối với tôi. 
 
Do vậy, tôi đặt ngay vấn đề là bài viết này sẽ hướng vào những bạn sinh viên 
mới bắt đầu tiếp cận với vi điều khiển. Bài viết sẽ được chia thành 3 nội dung 
chính. Nội dung thứ nhất, tôi trình bày khái quát về vi điều khiển. Nội dung 
này được đề cập trong rất nhiều tài liệu, và dường như là vấn đề cơ bản, do 
vậy, tôi chỉ trình bày những ý kiến cá nhân của tôi sao cho thật phù hợp với 
các bạn sinh viên mới tiếp cận với vi điều khiển. Nội dung thứ hai, tôi trình 
bày về cách tiếp cận một họ vi điều khiển, hay cụ thể hơn là các bạn cần gì để 
bắt đầu học vi điều khiển. Nội dung cuối cùng, tôi sẽ liệt kê các bước học vi 
điều khiển một cách tương đối rõ ràng, mà cá nhân tôi cho rằng nó hữu ích 
cho  các  bạn.  Bởi  vì  những  bước  này  tôi  cũng  tham  khảo  ở  một  số  tài  liệu 
hướng dẫn, và khi học thì tôi cũng phải lần mò và đi theo con đường đó. 
 
 
1) Vi điều khiển 
 
Trong rất nhiều tài liệu cơ bản đều đề cập đến khái niệm vi điều khiển là gì. 
Do  vậy,  tôi  lướt  qua  các  khái  niệm  cơ  bản  này.  Tôi  chỉ  đề  cập  đến  các  khái 
niệm,  mà  các  bạn  cần  quan  tâm  khi  bắt  đầu  học,  hoặc  lựa  chọn  một  vi  điều 
khiển cho một ứng dụng nào đó của các bạn. Từ những khái niệm tôi đề cập, 
các  bạn  có  thể  tham  khảo  từ  các  tài  liệu  chi  tiết  hơn,  và  rồi  các  bạn  sẽ  nắm 
được toàn bộ những vấn đề cơ bản của một họ vi điều khiển nào đó. 
 

a) Kiến trúc vi điều khiển 
 
Thực ra vi điều khiển cũng là một cấu trúc siêu nhỏ, gồm các linh kiện điển tử 
ở  kích  thước  micro  hoặc  nano,  các  linh  kiện  này  được  kết  hợp  với  nhau  và 
được nối với các thiết bị bên ngoài qua các chân vi điều khiển.Chính vì vậy, 
hiểu rõ được kiến trúc vi điều khiển, các bạn sẽ hiểu rõ được mình đang làm 
việc với cái gì, và cái đó làm việc như thế nào. 
 
Kiến  trúc  máy  tính  hay  kiến  trúc  vi  điều  khiển  cũng  tương  tự  nhau.  Do  đó, 
các bạn có thể tìm hiểu về kiến trúc máy tính, để hiểu rõ về kiến trúc vi điều 
khiển.  Hai  kiến  trúc  vi  điều  khiển  phổ  biến  hiện  nay,  là...
BàiviếtnàyviếtchoIRF.
Grenoble,12/05/2005
Falleaf@irfvn.com
Chàocácbn,
thểnói,hinnayviđiukhinđãrtphổbiếnởVitNam,đưcứng
dngrtnhiu.NhngsinhviênngànhĐin,ĐinT,CơĐin
T,TinHc,
VinThông...hunhưaicũngbiếtcáchđlàmvicviviđiukhin.Tuy
nhiên,đviếtmtbàiviếttngquátvềviđiukhinviclptrình
chovi
điukhin,quảthtquákhókhănđốivitôi.
Dovy,tôiđặtngayvnđềbàiviếtnàysẽhướngvàonhngbnsinhviên
mibtđutiếpcn
viviđiukhin.Bàiviếtsẽđượcchiathành3nidung
chính.Nidungthứnht,tôitrìnhbàykháiquátvềviđiukhin.Nidung
nàyđưcđcptrongrtnhiutàili
u,dườngnhưvnđcơbn,do
vy,tôichỉtrìnhbàynhngýkiếnnhâncatôisaochothtphùhpvi
cácbnsinhviênmitiếpcnvivi
điukhin.Nidungthứhai,tôitrình
bàyvềcáchtiếpcnmthọviđiukhin,haycụthểhơncácbncnđể
btđuhcviđiukhin.Ni
dungcuicùng,tôisẽlitcácbướchcvi
điukhinmtcáchtươngđiràng,nhântôichornghuích
cho các bn. Bi nhng bước này
tôi cũng tham khoởmt số tài liu
hướngdn,khihcthìtôicũngphilnđitheoconđườngđó.
1)Viđiukhin
Trongrtnhiutàiliucơbnđuđcpđếnkháinimviđiukhingì.
Dovy,tôilướtquacáckháinimcơbnnày.Tôichỉđềcpđếncáckhái
nim,
cácbncnquantâmkhibtđuhc,hoclachnmtviđiu
khinchomtứngdngnàođócacácbn.Từnhngkháinimtôiđcp,
cácb
nthểthamkhotừcáctàiliuchitiếthơn,ricácbnsẽnm
đượctoànbộnhngvnđềcơbncamthọviđiukhinnàođó.
Nhập môn Vi điều khiển  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn Vi điều khiển  - Người đăng: nguyentandat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nhập môn Vi điều khiển  9 10 703