Ktl-icon-tai-lieu

nhật ký thực tập công nhân

Được đăng lên bởi quynhnhu123
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2779 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHẬT KÍ THỰC TẬP
TẠI XƯỞNG
SÁNG NGÀY 5/3/2013
BÀI 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG TRONG XÂY DỰNG-CÁCH KIỂM TRA
DỤNG CỤ
1) Một số dụng cụ thường dung trong xây dựng (công tác nề):

- Ni vô thẳng.
- Thước tầm.
- Thước góc.
- Ni vô ống nhựa.
- Thước dây.
- Quả dọi, dây cước.
- Bay.
- Xẻng.
- Vam (càng uốn thép).
- Búa, bàn xoa, bàn kéo.
2) Công dụng và kiểm tra dụng cụ:
a) Ni vô thẳng: là 1 cây thước dài từ 30-50cm, trên có các ống thủy với phương
ngang bằng, phương thẳng đứng và phương nghiêng 45. Dùng để đo độ ngang bằng,
thẳng đứng, nghiêng 45.


Cách kiểm tra ngang bằng:

Đặt áp sát ni vô vào bức tường, điều chỉnh giọt nước trong
ống thủy nằm ngang sao cho giọt nước nằm chính giữa 2 đường chuẩn của ống thủy.
Kẻ một đường thẳng song song với cạnh thước, sau đó lật ngược thước lại. Rồi đặt ni
vô song song với đường thẳng vừa vẽ.
Nhìn giọt nước trong ống thủy. Nếu giọt nước nằm chính giữa thì ni vô chính xác, nếu
không thì ni vô không chính xác.


Kiểm tra thẳng đứng:

Dùng thước tầm đặt sát vào bức tường.
Dùng quả dọi điều chỉnh sao cho thước thẳng đứng rồi vạch một đường thẳng theo
phương cạnh thước.

Đặt ni vô song song với đường thẳng. Nếu giọt nước trong ống thủy đo thẳng đứng
nằm ở giữa 2 vạch chuẩn thì ni vô đúng.
b) Thước tầm: (1,6m – 2m)
Công dụng: Dùng để gạt vữa trong tô trát tường và làng nền, chỉnh gạch thẳng.
Dùng kiểm tra độ phẳng mặt của một bức tường.
Kiểm tra: Kiếm tra độ phẳng nhẵn và độ cong vênh của thước bằng cách nhìn bằng
mắt.
c) Thước góc (bằng kim loại):
Công dụng: Dùng để đo độ vuông góc của các bức tường giao nhau, góc vuông giữa
tường với nền.
Dùng trong công tác dác móng.
Kiểm tra: Vạch 1 đường thẳng bất kì lên nền phẳng. Đặt thước góc sao cho 1 cạnh
trùng với đường thẳng đã vạch. Sau đó vạch 1 đường thẳng song song với cạnh còn
lại.
Lật ngược thước qua phía góc đối diện, kiểm tra nếu 2 cạnh trùng với 2 đường thẳng
thì thước đúng.
d) Ni vô ống nhựa: là 1 ống nhựa nhỏ, mềm, trong suốt,
có chiều dài bất kì, la,f việc thoe nguyên lí bình thông nhau.
Dùng để đo độ chêng cao.
Kiểm tra: nhìn thấy 2 mực nước trong ống nhựa đứng yêu và bằng nhau thì ni vô đạt
yêu cầu.
e) Thước dây: Kiểm tra kích thước của các cấu kiện.
Kiểm tra: Đem ra cục kiểm định quốc gia.
f) Quả dọi: Xác định độ thẳng đứng của các cấu kiện.
g) Bay: dùng để xây, trát.
h) Xẻng: trộn vữa, trộn bê tong.
i) Bàn xoa: San phẳng tường, nền.
k) Bàn kéo: Trát vữa

CÁCH SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐỂ KIỂM TRA SẢN PHẨM
1) Các dụng cụ dùng để kiểm tra sản phẩm.
- Ni vô thẳng.
- Thước ...
NHẬT KÍ THỰC TẬP
TẠI XƯỞNG
SÁNG NGÀY 5/3/2013
BÀI 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG TRONG XÂY DỰNG-CÁCH KIỂM TRA
DỤNG CỤ
1) Một số dụng cụ thường dung trong xây dựng (công tác nề):
- Ni vô thẳng.
- Thước tầm.
- Thước góc.
- Ni vô ống nhựa.
- Thước dây.
- Quả dọi, dây cước.
- Bay.
- Xẻng.
- Vam (càng uốn thép).
- Búa, bàn xoa, bàn kéo.
2) Công dụng và kiểm tra dụng cụ:
a) Ni vô thẳng: là 1 cây thước dài t30-50cm, trên có các ng thủy với phương
ngang bằng, phương thẳng đứng phương nghiêng 45. Dùng để đo độ ngang bằng,
thẳng đứng, nghiêng 45.
Cách kiểm tra ngang bằng:
Đặt áp sát ni vô vào bức tường, điều chỉnh giọt nước trong
ống thủy nằm ngang sao cho giọt nước nằm chính giữa 2 đường chuẩn của ống thủy.
Kẻ một đường thẳng song song với cạnh thước, sau đó lật ngược thước lại. Rồi đặt ni
vô song song với đường thẳng vừa vẽ.
Nhìn giọt nước trong ống thủy. Nếu giọt nước nằm chính giữa thì ni chính xác, nếu
không thì ni vô không chính xác.
Kiểm tra thẳng đứng:
Dùng thước tầm đặt sát vào bức tường.
Dùng quả dọi điều chỉnh sao cho thước thẳng đứng rồi vạch mt đường thẳng theo
phương cạnh thước.
nhật ký thực tập công nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhật ký thực tập công nhân - Người đăng: quynhnhu123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
nhật ký thực tập công nhân 9 10 216