Ktl-icon-tai-lieu

nhiên liệu

Được đăng lên bởi bonglaw
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
quanghoadau@gmail.com

Câu hỏi ôn tập: môn chế biến dầu
Câu 1:
Tính chất quan trọng nhất của dầu bôi trơn và giải thích tại sao là quan trọng nhất.
Trả lời:
Do dầu nhờn để bôi trơn vì vậy chúng phải có độ nhớt phù hợp và chỉ số độ nhớt càng cao càng
tốt. vì vậy nhiên liệu để sản xuất dầu nhờn phải đảm bảo 2 tính chất: độ nhớt phù hợp và chỉ số
độ nhớt cao
*Độ nhớt: là đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực do ma sát nội tại của nó sinh ra chuyển động.
Độ nhớt là quan trọng vì nó liên quan đến khả năng bôi trơn của dầu nhờn
+ để thực hiện nhiệm vụ bôi trơn, dầu nhớt phải có độ nhớt phù hợp, phải bắm chắc lên bề mặt
kim loại và không bị đẩy ra ngoài
Vd:
+ đối với dầu nhờn bôi trơn kim đồng hồ thì độ nhớt phải cực nhỏ để kim có thể quay được,nếu
độ nhớt quá lớn thì kim sẽ không quay được
+ đối với dầu nhờn bôi trơn động cơ thì không thể dùng dầu nhờn bôi trơn kim đồng hồ được nếu
dùng dầu bôi trơn kim đồng hồ thì không có ý nghĩa gì
nguyên tắc chọn dầu nhờn:
+ nếu tải trọng nhỏ, tốc độ quay chậm thì ma sát nhỏ chọn dầu có độ nhớt nhỏ
+ nếu tải trọng lớn, tốc độ quay nhanh tải trọng đè lên lớn ma sát lớn chọn dầu có độ nhớt lớn
*Chỉ số độ nhớt(VI) : là một đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi độ nhớt theo nhệt độ
+ thường khi nhiệt độ tăng thì độ nhớt giảm. dầu nhờn ít thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ→ dầu tốt
có chỉ số độ nhớt cao và ngược lại
+ khi làm việc các bề mặt tiếp xúc với nhau có ma sát nên sẽ nóng dần lên thậm chí có cả nhiên
liệu xăng( động cơ) làm cho độ nhớt tăng và chỉ số độ nhớt giảm → phải chọn dầu có chỉ số độ
nhớt càng cao càng tốt→ nâng cao thời gian làm việc của dầu
Câu 2 : Nguyên liệu cho sản xuất dầu nhờn như thế nào là tốt? giải thích tại sao?
Bài làm:
do dầu nhờn để bôi trơn vì vậy chúng phải có độ nhớt phù hợp và chỉ số độ nhớt càng cao càng
tốt. vì vậy nhiên liệu để sản xuất dầu nhờn phải đảm bảo 2 tính chất: độ nhớt phù hợp và chỉ số
độ nhớt cao.
*nguyên liệu chính để sản xuất dầu nhờn là phân đoạn còn lại sau khi chưng cất khí quyển tos >
3000C, C21 – C40 hay cao hơn. Trọng lượng phân tử lớn( nhưng không quá lớn)
- các nguyên tử C21 – C40 gồm:
a. paraffin:
+ izo – paraffin là thành phần tốt trong dầu bôi trơn vì chúng có độ nhớt thích hợp và chỉ số độ
nhớt cao, nếu trong phân tử càng nhiều mạch nhánh và mạch nhánh lại có nhánh nữa→chỉ số độ
nhớt cao
→ iso – paraffin là cấu tử chính thích hợp nhất trong thành phần của dầu nhờn có chất lượng cao.

1

+ n – paraffin : có độ nhớt cao tuy nhiên đến C18 trở lên chúng ở thể rắn thường đóng...
quanghoadau@gmail.com
Câu hỏi ôn tập: môn chế biến dầu
Câu 1:
Tính chất quan trọng nhất của dầu bôi trơn và giải thích tại sao là quan trọng nhất.
Trả lời:
Do dầu nhờn để bôi trơn vì vậy chúng phải có độ nhớt phù hợp và chỉ số độ nhớt càng cao càng
tốt. vì vậy nhiên liệu để sản xuất dầu nhờn phải đảm bảo 2 tính chất: độ nhớt phù hợp và chỉ số
độ nhớt cao
*Độ nhớt: là đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực do ma sát nội tại của nó sinh ra chuyển động.
Độ nhớt là quan trọng vì nó liên quan đến khả năng bôi trơn của dầu nhờn
+ để thực hiện nhiệm vụ bôi trơn, dầu nhớt phải có độ nhớt phù hợp, phải bắm chắc lên bề mặt
kim loại và không bị đẩy ra ngoài
Vd:
+ đối với dầu nhờn bôi trơn kim đồng hồ thì độ nhớt phải cực nhỏ để kim có thể quay được,nếu
độ nhớt quá lớn thì kim sẽ không quay được
+ đối với dầu nhờn bôi trơn động cơ thì không thể dùng dầu nhờn bôi trơn kim đồng hồ được nếu
dùng dầu bôi trơn kim đồng hồ thì không có ý nghĩa gì
nguyên tắc chọn dầu nhờn:
+ nếu tải trọng nhỏ, tốc độ quay chậm thì ma sát nhỏ chọn dầu có độ nhớt nhỏ
+ nếu tải trọng lớn, tốc độ quay nhanh tải trọng đè lên lớn ma sát lớn chọn dầu có độ nhớt lớn
*Chỉ số độ nhớt(VI) : là một đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi độ nhớt theo nhệt độ
+ thường khi nhiệt độ tăng thì độ nhớt giảm. dầu nhờn ít thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ→ dầu tốt
có chỉ số độ nhớt cao và ngược lại
+ khi làm việc các bề mặt tiếp xúc với nhau có ma sát nên sẽ nóng dần lên thậm chí có cả nhiên
liệu xăng( động cơ) làm cho độ nhớt tăng và chỉ số độ nhớt giảm → phải chọn dầu có chỉ số độ
nhớt càng cao càng tốt→ nâng cao thời gian làm việc của dầu
Câu 2 : Nguyên liệu cho sản xuất dầu nhờn như thế nào là tốt? giải thích tại sao?
Bài làm:
do dầu nhờn để bôi trơn vì vậy chúng phải có độ nhớt phù hợp và chỉ số độ nhớt càng cao càng
tốt. vì vậy nhiên liệu để sản xuất dầu nhờn phải đảm bảo 2 tính chất: độ nhớt phù hợp và chỉ số
độ nhớt cao.
*nguyên liệu chính để sản xuất dầu nhờn là phân đoạn còn lại sau khi chưng cất khí quyển t
o
s
>
300
0
C, C
21
– C
40
hay cao hơn. Trọng lượng phân tử lớn( nhưng không quá lớn)
- các nguyên tử C
21
– C
40
gồm:
a. paraffin:
+ izo – paraffin là thành phần tốt trong dầu bôi trơn vì chúng có độ nhớt thích hợp và chỉ số độ
nhớt cao, nếu trong phân tử càng nhiều mạch nhánh và mạch nhánh lại có nhánh nữa→chỉ số độ
nhớt cao
→ iso – paraffin là cấu tử chính thích hợp nhất trong thành phần của dầu nhờn có chất lượng cao.
1
nhiên liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhiên liệu - Người đăng: bonglaw
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
nhiên liệu 9 10 790