Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt động kỹ thuật, PGS Lê Công Cát, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 385 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệt động kỹ thuật, PGS Lê Công Cát, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
385 Vietnamese
Nhiệt động kỹ thuật, PGS Lê Công Cát, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 240