Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt kỹ thuật cho xây dựng

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÔN HỌC

KỸ THUẬT NHIỆT

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

NỘI DUNG CƠ BẢN
 Phần nhiệt động: nghiên cứu các quá
trình biến đổi năng lượng liên quan đến
năng lượng nhiệt (chủ yếu giữa CƠ
NĂNG và NHIỆT NĂNG)
 Phần truyền nhiệt: nghiên cứu quá
trình trao đổi nhiệt giữa các vật
 Đối tượng nghiên cứu: chủ yếu là
MÁY NHIỆT và THIẾT BỊ TRAO ĐỔI
NHIỆT

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

PHẦN THỨ NHẤT

NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT (cơ năng ↔ nhiệt năng)
 Máy nhiệt thuận chiều (nhóm động cơ
nhiệt): biến đổi nhiệt năng → cơ năng
- Thuận chiều: vì biểu diễn trên đồ thị, quá
trình theo chiều kim đồng hồ
- Thuận chiều: vì được phát minh ra trước 

 Máy nhiệt ngược chiều (nhóm máy
lạnh, bơm nhiệt): biến đổi cơ năng →
nhiệt năng

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
ĐỘNG CƠ NHIỆT (nhiệt năng → cơ năng )

Forward Heat Engine

LTER= Low Temperature Energy Reservoir
HTER= High Temperature Energy Reservoir

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
THIẾT BỊ HƠI NƯỚC ĐẦU TIÊN

Do người Hy lạp phát
minh vào thể kỷ thứ 1 sau
công nguyên.
700 năm trước đó, cũng
người Hy lạp đã phát minh
ra xe chạy trên đường Ray
nhưng mãi thế kỷ 18 loài
người mới biết kết hợp 2
thiết bị đó với nhau.

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
ĐỘNG CƠ NHIỆT KIỂU PÍT-TÔNG TỊNH TIẾN (3 CẤP)

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
ĐỘNG CƠ NHIỆT KIỂU TUA-BIN

Trường ĐHBK Hà nội - Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà nội
ĐT: (04) 8.692.333

MÁY NHIỆT THUẬN CHIỀU
CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC (RANKIN)

...
MÔN HC
KTHUT NHIT
Trường ĐHBK Hà ni - Vin KH&CN Nhit-Lnh - Bmôn Kthut nhit
Đ/c: Phòng 201 nhà C7 ĐHBK Hà ni ĐT: (04) 8.692.333
Nhiệt kỹ thuật cho xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệt kỹ thuật cho xây dựng - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Nhiệt kỹ thuật cho xây dựng 9 10 919