Ktl-icon-tai-lieu

Những biến đổi của rau quả sau khi thu hái

Được đăng lên bởi Trần Huy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC PHẦN :
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC
PHẨM
NHÓM 1

CHỦ ĐỀ:
CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ

CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ

Gồm4giaiđoạn:

-Rấttươi

-Tươi

-Kémtươi(Héo)

-Thốirửa

CÁC QUÁ TRÌNH BIỂN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ

1

Giaiđoạnrấttươi

-Biếnđổivậtlí:
+Căngmọng,vỏbóng,màusắcđẹpđặctrưngtheotừngloại
rau-củ-quả.
+Hàmlượngnướcnhiềunhấtởgiaiđoạnnày.
+Mộtsốloạicònchảymủởcuốn(cùi)như:Xoài,mít,vúsữa,
mãngcầu,đuđủ…
Mộtsốthìkhôngcóhiệntượngđónhư:chômchôm,nhản,
dưahấu,…
+ Rau-củ-quảngonnhấtvàcónhiếudinhdưỡngnhấtởgiai
đoạnnày.
+Biếnđổihóahọc:
Quátrìnhhôhấplàmchorau-củ-quảbịmấtnướcvàlàmphângiảicácchấtcótrongrau-củ-quả
thánhcácchấtđơngiảnnhưCO2,nước,,,thoátrangoài
+Biếnđổido visinhvật: Visinhvậtkhônghoạtđộngchủyếuởgiaiđoạnnày .

CÁC QUÁ TRÌNH BIỂN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ

2

Giaiđoạntươi

-Biếnđổivậtlí:
+Vẫncòncăngmọng,màusắccòntươinhưngvỏítbóng.
+Cósựmấtnướclàmgiảmkhốilượngnhưngít.
+Sinhnhiệt.
-Biếnđổihóahọc:
+Enzymcótrongbảnthânthựcphẩmbắtđầuphângiảicarbohyđrat.
+Sinhraethylene.

-

Biếnđổido visinhvật:Khôngchủyếuởgiaiđoạnnàyvìởbềmặtcủarauquảởgiaiđoạnnàyrấtítchấtdinhdưỡng,vìthếchỉcómộtsốloài(khôngnhiều) visinhvậtcóthểtồntạivàpháttriển.

CÁC QUÁ TRÌNH BIỂN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAUCỦ-QUẢ
3

Giaiđoạnkémtươi(héo)

-Biếnđổivậtlí:
+Mấtnướcnhiềulànguyênnhânchủyếulàmchorauquảkhôhéo,khôngcòntươi,úamàuvà
giảmkhốilượng.
+Bềmặtkhôngcòncăngmọngvàbóngnhưtrước.
-Biếnđổihóahọc:
+Sựhoạtđộngcủaenzymcótrongrauquảlàchủyếulàmphângiảicacbohyđyrat,
cácchấtphứctạpthànhcácchấtđơngiản.
+Lượngxenlulozokhôngcógìthayđổi
+Lượngglucidgiảm.
+ pHgiảm
PFO (polyphenoloxydaza)làmrauquảsẩmmàu.
+ Ethylenengàycàngnhiều.

- Biếnđổido visinhvật:Bắtđầucuốigianđoạnhéochủyếuxuấthiệnvisinhvật
nhưvikhuẩn,nấmmốc,nấmmen.

CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ
4

Giaiđoạnthồirửa

-Biếnđổivậtlí:
+ Raucủquảkhôngcònmàusắcđặctrưngcủanónữamàxuấthiệnnhữngđốmmàuđen,nhữngđốmnâuthẫm.
+Mềmnhũn,mốcnhớt,bịchảynước.
+Mùikhóchịu:hôithối,chua,còncómùirượu
+ pHtăngcao.

CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ
-Biếnđổihóahọc:
+Enzymhoạtđộngmạnhlàmphângiảicacbohyđratprotopectinvàpectinbịgiảm.
+Phânhủythànhcácchấtđơngiảnnhưnước, CO2, SO2, H2S,metan,…gâymùikhóchịugâyngộđộcthựcphẩm.
+Cácloạivitamin,nhấtlàvitamin Cbịphânhủydobịoxyhóa.Cácchấtmàunhưcarotenoid, chlorophyll,…chuyểntừchấtnàysangchấtkháctheohướngtạomàuquảchin.
+ pHtăngcaonhấtởgiaiđoạnnày.

-

Biếnđổido visinhvật:

+Visinhvậth...
HỌC PHẦN :
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC
PHẨM
CHỦ ĐỀ:
CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CÓ LỢI VÀ CÓ HẠI CỦA RAU-CỦ-QUẢ
NHÓM 1
Những biến đổi của rau quả sau khi thu hái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những biến đổi của rau quả sau khi thu hái - Người đăng: Trần Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Những biến đổi của rau quả sau khi thu hái 9 10 758