Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cần biết trong xây dựng nhà

Được đăng lên bởi Khủng Long Con
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 1 lần
.NHỮNG

ðIỀU CẦN BIẾT TRONG XÂY DƯNG NHÀ

1Tại sao thợ hồ thường tưới nước vào gạch trước khi xây?
Do vữa xây là một hỗn hợp gồm Xi măng – Cát - Nước cần có một khoảng
thời gian giữ nước nhất ñịnh ñể kết dính và ñông cứng, và ñể gắn gạch kết dính
với nhau.
Bản thân gạch có tính hút nước rất mạnh, sẽ hút hết lượng nước cần thiết
trong vữa, làm vữa không còn ñủ lượng nước cần thiết ñể kết dính và ñông cứng
. Do ñó, trước khi xây, cần tưới nước vào gạch ñể hạn chế bớt khả năng hút
nước của gạch.
2. Tại sao thép trong ô – văng ( mái ñón) Bê Tông Cốt Thép thường ñược
ñặt sát mặt Bê Tông bên trên mà lại không ñặt sát mặt ván khuôn bên
dưới?

1

www. Beenvn.com - Tủ Sách Online

Quan sát một tấm ñan Bê Tông Cốt Thép không cốt thép hoặc cốt thép ñặt
sai cấu tạo như hình h1, dưới sức nặng của bản thân, ta thấy ñầu tiên tấm ñan
xuất hiện các vết nứt bên trên gần tường hoặc ñà neo. Khi các vết nứt này rộng
ra và ăn sâu xuống giáp mặt dưới tấm ñan, tấm ñan sẽ bị gẩy và rơi quị xuống.
Vì vậy việc ñặt cốt thép sát bề mặt bên trên của tấm ñan Bê Tông Cốt Thép
sẽ ngăn chặn các vết nứt không tiến sâu qua khỏi lớp cốt thép, do ñó tấm ñan
Bê Tông Cốt Thép sẽ không bị gãy, ñổ
3. Tại sao trong các tấm ñan sàn Bê Tông Cốt Thép xung quanh có ñà, cốt
thép giáp ñà thường có 2 lớp trên – dưới, trong khi cốt thép ở giữa sàn chỉ
có một lớp ở dưới?
Quan sát một tấm Bê Tông bị gãy ñổ như hình vẽ h.2, ta thấy ñầu tiên ở
giữa tấm sàn xuất hiện các vết nứt từ dưới lên trên. Tiếp theo ñó phần sàn giáp
ñà xuất hiện các vết nứt từ trên xuống dưới và cuối cùng tấm sàn bị gãy, sụp ñổ
hoàn toàn.
Vì vậy việc ñặt lớp cốt thép bên dưới ở giữa sàn là ñể ngăn các vết nứt ở
bên dưới, giữa sàn. Tương tự, việc ñặt lớp cốt thép bên trên ở phần sàn giáp ñà,
ñể ngăn chặn các vết nứt ở bên trên, ở phần sàn giáp ñà. (hình vẽ)

4. Tại sao ñối với các căn nhà ñược xây bằng móng gạch, cột gạch, tường
gạch, khi ñang xây dựng, các tấm ñan ô-văng ( mái ñón ) hay bị sụp ñổ?
ðối với các căn nhà ñược xây bằng móng gạch, cột gạch, tường gạch, mái
tôn, các tấm ñan ô-văng Bê Tông Cốt Thép ( mái ñón ) thường hay bị sập ñổ do
một trong hai nguyên nhân sau ñây:
- Do bản thân tấm ñan Bê Tông Cốt Thép bị gãy, sụp như nguyên nhân
ở mục 2 ñã nêu.

- Do tấm ñan Bê Tông Cốt Thép không có ñà ngàm vào tường ñể tận
dụng tải trọng phần tường bên trên ñà làm ñối trọng, hoặc có nhưng ñối trọng
này không ñủ khả năng giữ tấm ñan ô-văng không bị lật, sụp.

5. Có cách gì ñể ñảm bảo chất lượng vữa xây hay chất lượng vữa Bê Tông
là tốt n...
www. Beenvn.com - T Sách Online
.
NHNG ðIU CN BIT TRONG XÂY DƯNG NHÀ
1Ti sao th h thưng tưới nước vào gch trước khi xây?
Do va xây là mt hn hp gm Xi măng – Cát - Nước cn có mt khong
thi gian gi nước nht ñịnh ñ kết dính ñông cng, ñể gn gch kết dính
vi nhau.
Bn thân gch tính hút nước rt mnh, s hút hết lượng nước cn thiết
trong va, làm va không còn ñủ lượng nước cn thiết ñ kết dính và ñông cng
. Do ñó, trước khi xây, cn tưới nước vào gch ñể hn chế bt kh năng hút
nước ca gch.
2. Ti sao thép trong ô văng ( mái ñón) Tông Ct Thép thường ñược
ñặt sát mt Tông bên trên li không ñặt sát mt ván khuôn bên
dưới?
1
Những điều cần biết trong xây dựng nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều cần biết trong xây dựng nhà - Người đăng: Khủng Long Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Những điều cần biết trong xây dựng nhà 9 10 175