Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DU LỊCH VIỆT NAM HỘI NHẬP THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi huuchau588
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
1.1. Khái quát về sự phát triển của ngành du
lịch Việt Nam trước khi hội nhập WTO:
1.1.1 Lịch sử hình thành ngành du lịch:
Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức có
mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch
Quốc gia ngày 5/6/1951.
Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, Nha
Quốc gia Du lịch điều hành việc phát triển các tiện
nghi du lịch trong nước ở phía nam vĩ tuyến 17
cùng tăng cường hợp tác quốc tế như việc gửi phái
đoàn tham dự Hội nghị Du lịch Quốc tế
ở Brussel năm 1958.
Năm 1961 Nha Du lịch cổ động du lịch "Thăm
viếng Đông Dương"với ba chí điểm: Nha Trang, Đà
Lạt và Vũng Tàu. Vì chiến cuộc và thiếu an ninh
ngành du lịch bị hạn chế nhưng chính phủ vẫn cố
nâng đỡ kỹ nghệ du lịch như việc phát hành bộ
tem "Du lịch" ngày 12 Tháng Bảy năm 1974.
Đối với miền Bắc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
thì ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam được
tính là ngày 09/7/1960.
Ngày 9/4/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị
định số 119-HĐBT thành lập Tổng công ty Du lịch
Việt Nam.
Ngày 26/10/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số
05-CP thành lập Tổng cục Du lịch.

Ngày 25/12/2002 Bộ Nội vụ ban hành Quyết
định số 18/2002/QĐ-BNV về việc cho phép thành
lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
1.1.2 Quá trình phát triển ngành du lịch
trước khi gia nhập WTO
Từ năm 1960 đến 1975: Du lịch Việt Nam
hoạt động chủ yếu là đón tiếp các đoàn khách của
Đảng và Nhà nước phục vụ cho quan hệ hợp tác
quốc tế, góp phần đấu tranh giải phóng miền Nam
và xây dựng đất nước.
Từ năm 1975 đến 1990: Ngành Du lịch đã
làm tốt nhiệm vụ tiếp quản, bảo toàn và phát triển
các cơ sở Du lịch ở các tỉnh, thành phố vừa giải
phóng; lần lượt mở rộng, xây dựng thêm nhiều cơ
sở, thành lập các doanh nghiệp du lịch nhà nước
trực thuộc Tổng cục Du lịch và Uỷ ban Nhân dân
tỉnh, thành phố và đặc khu. Tháng 6 năm 1978,
Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập trực
thuộc Hội đồng Chính phủ, đánh dấu một bước
phát triển mới của ngành Du lịch .Trong giai đoạn
này, du lịch đã góp phần tích cực tuyên truyền giới
thiệu về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè
thế giới và tổ chức cho nhân dân đi du lịch giao lưu
hai miền Nam - Bắc, thiết thực góp phần giáo dục
tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.
Ngành Du lịch đã phát triển thêm một bước, hoạt
động có kết quả tốt, đặt nền móng cho ngành Du
lịch bước vào giai đoạn mới.
Giai đoạn từ 1990 đến nay: Cùng với sự
nghiệp đổi mới đất nước ngành Du lịch đã khởi sắc,

vươn lên đôi mới quản lý và phát triển, đạt được
nhữn...
KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
1.1. Khái quát về sự phát triển của ngành du
lịch Việt Nam trước khi hội nhập WTO:
1.1.1 Lịch sử hình thành ngành du lịch:
Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức
mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch
Quốc gia ngày 5/6/1951.
Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, Nha
Quốc gia Du lịch điều hành việc phát triển các tiện
nghi du lịch trong nước phía nam tuyến 17
cùng tăng cường hợp tác quốc tế như việc gửi phái
đoàn tham dự Hội nghị Du lịch Quốc tế
ở Brussel năm 1958.
Năm 1961 Nha Du lịch cổ động du lịch "Thăm
viếng Đông Dương"với ba c điểm: Nha Trang, Đà
Lạt và Vũng Tàu. chiến cuộc thiếu an ninh
ngành du lịch bị hạn chế nhưng chính phủ vẫn cố
nâng đ kỹ ngh du lịch như việc phát hành b
tem "Du lịch" ngày 12 Tháng Bảy năm 1974.
Đối với miền Bắc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
thì ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam được
tính là ngày 09/7/1960.
Ngày 9/4/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị
định số 119-HĐBT thành lập Tổng công ty Du lịch
Việt Nam.
Ngày 26/10/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số
05-CP thành lập Tổng cục Du lịch.
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DU LỊCH VIỆT NAM HỘI NHẬP THẾ GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DU LỊCH VIỆT NAM HỘI NHẬP THẾ GIỚI - Người đăng: huuchau588
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DU LỊCH VIỆT NAM HỘI NHẬP THẾ GIỚI 9 10 72