Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG CHECK LIST MÁY BIẾN THẾ

Được đăng lên bởi No Owin
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CHECK LIST MÁY BIẾN THẾ
1/ Kiểm tra sứ hạ thế, sứ cao thế ( Còn tốt hay không, có bị sứt mẻ gì
không..)
2/ Kiểm tra thiết bị bảo vệ:
rơle hơi ( còn hoạt động chính xác không,…)
mức dầu ( Mức dầu đủ hay thiếu…)
nhiệt độ ( Nhiệt độ có đạt theo thông số nhà sản xuất không..?)
3/ Kiểm tra vỏ máy, thân máy ( có bị xì dầu ra thân hay không, co bị tróc
sơn không..?)
4/ Kiểm tra các đầu cos ( có bị môve không, …)
5/ Kiểm tra núm chỉnh mức điện áp ( núm chỉnh nút điện áp có đúng không,
có bị lệch không..?)
6/ Kiểm tra các roăn( có bị xì dầu hay không, có kín không..?)

NỘI DUNG CHECK LIST MÁY CẮT SF6
1/ Kiểm tra tình trạng vỏ máy( Còn tốt hay không, có bị mục bị tróc sơn
không….)
2/ Kiểm tra các lỗi trên bộ hiển thị sepam( có báo lỗi gì hay không, lỗi nào
đã reset được, lỗi nào không reset được….)
3/ Kiểm tra các khớp nối bên trong máy( các khớp nối có hiện tượng gì khác
không, có bị môve không…)
5/ Kiểm tra khả năng đóng cắt, tiếp xúc( đóng cắt có đồng bộ hay không,
tiếp xúc tốt hay không…)
6/ Kiểm tra tình trạng các thanh cái( có bị rỉ sét hay không, có hiện tượng bất
thường hay không….)

...
NỘI DUNG CHECK LIST MÁY BIẾN THẾ
1/ Kiểm tra sứ hạ thế, sứ cao thế ( Còn tốt hay không, có bị sứt mẻ gì
không..)
2/ Kiểm tra thiết bị bảo vệ:
rơle hơi ( còn hoạt động chính xác không,…)
mức dầu ( Mức dầu đủ hay thiếu…)
nhiệt độ ( Nhiệt độ có đạt theo thông số nhà sản xuất không..?)
3/ Kiểm tra vỏ máy, thân máy ( có bị xì dầu ra thân hay không, co bị tróc
sơn không..?)
4/ Kiểm tra các đầu cos ( có bị môve không, …)
5/ Kiểm tra núm chỉnh mức điện áp ( núm chỉnh nút điện áp có đúng không,
có bị lệch không..?)
6/ Kiểm tra các roăn( có bị xì dầu hay không, có kín không..?)
NỘI DUNG CHECK LIST MÁY CẮT SF6
1/ Kiểm tra tình trạng vỏ máy( Còn tốt hay không, có bị mục bị tróc sơn
không….)
2/ Kiểm tra các lỗi trên bộ hiển thị sepam( có báo lỗi gì hay không, lỗi nào
đã reset được, lỗi nào không reset được….)
3/ Kiểm tra các khớp nối bên trong máy( các khớp nối có hiện tượng gì khác
không, có bị môve không…)
5/ Kiểm tra khả năng đóng cắt, tiếp xúc( đóng cắt có đồng bộ hay không,
tiếp xúc tốt hay không…)
6/ Kiểm tra tình trạng các thanh cái( có bị rỉ sét hay không, có hiện tượng bất
thường hay không….)
NỘI DUNG CHECK LIST MÁY BIẾN THẾ - Người đăng: No Owin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NỘI DUNG CHECK LIST MÁY BIẾN THẾ 9 10 559