Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thi Olympic Ứng dụng tin học trong chi tiết máy

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Olympic 
I. 
 và k :
- 
h.
-  3D.
-  phn mm y tính
, .
- .
- .
- .
II. 
II.1 T
1. 
- Chn dng tính toán: Kim bn (Check calculation), Chn vt liu (Material
design tính ra ng su chn vt liêu), Geometry design (Thit k)...
Nội dung thi Olympic Ứng dụng tin học trong chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung thi Olympic Ứng dụng tin học trong chi tiết máy - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nội dung thi Olympic Ứng dụng tin học trong chi tiết máy 9 10 161