Ktl-icon-tai-lieu

nội dung thực tập

Được đăng lên bởi Cường He
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Tìm hiểu về Công ty.
 Quá trình hình thành và phát triền.
 Các sản phẩm của Công ty sản xuất.
 Phương thức phân chia sản phẩm.
2. Tìm hiểu và thực tập trong một quy trình cụ thể
Tìm hiểu công nghệ, quá trình sản xuất của công ty xí nghiệp.
Tên sản phẩm dây chuyền sản xuất tham gia thực tập.
Mô tả quy trình sản xuất được tham gia thực tập.
Nêu các vẫn đề lý thuyết có liên quan đến quy trình sản xuất.
Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong dây chuyền
sản xuất (Thiết kế nhà xưởng, bố trí sản xuất, các thao tác kỹ thuật đặc
biệt).
 Tìm hiểu phương thức bố trí nhận lực tham gia sản xuất ( theo ca, theo
thời gian làm việc hành chính…).






...
NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Tìm hiểu về Công ty.
Quá trình hình thành và phát triền.
Các sản phẩm của Công ty sản xuất.
Phương thức phân chia sản phẩm.
2. Tìm hiểu và thực tập trong một quy trình cụ thể
Tìm hiểu công nghệ, quá trình sản xuất của công ty xí nghiệp.
Tên sản phẩm dây chuyền sản xuất tham gia thực tập.
Mô tả quy trình sản xuất được tham gia thực tập.
Nêu các vẫn đề lý thuyết có liên quan đến quy trình sản xuất.
Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm trong dây chuyền
sản xuất (Thiết kế nhà xưởng, bố trí sản xuất, các thao tác kỹ thuật đặc
biệt).
Tìm hiểu phương thức bố trí nhận lực tham gia sản xuất ( theo ca, theo
thời gian làm việc hành chính…).
nội dung thực tập - Người đăng: Cường He
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nội dung thực tập 9 10 978